MFS: Beleggers steeds kieskeuriger nu cyclus ten einde loopt

Bedrijven doen er alles aan om winstmarges te behouden, maar beleggers worden steeds voorzichtiger en het is voor hen cruciaal om bedrijven met onhoudbare hoge winstmarges te vermijden. Dit stelt Robert Almeida, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder MFS in de bijgevoegde Strategist’s Corner ‘As cycle matures, investors are becoming choosier’.

Beleggers zijn erg kieskeurig geworden, ondanks dat aandelenmarkten wereldwijd in de eerste helft van 2019 dubbele rendementscijfers behaalden. Een grote groep bedrijven zal de hoge winstmarges niet kunnen vasthouden omdat ze hiervoor te veel afhankelijk waren van ontwikkelingen buiten de dagelijkse bedrijfsoperaties, zoals aandeleninkoop. De strateeg stelt dat het vermijden van bedrijven zonder een duurzaam businessmodel waarde kan creëren voor beleggers, een ontwikkeling die we ook zagen in de aanloop naar de financiële crisis.

Er zijn wel twee belangrijke verschillen tussen de huidige economische cyclus en de twee die eraan voorafgingen. In de vorige twee cycli was er sprake van overinvestering in bepaalde economische sectoren en dit is nu niet het geval. Almeida denkt dat beleggers onvoldoende beseffen dat de huidige hoge marges onhoudbaar zijn. Deze marges gaan dalen, zeker voor ondernemingen die geen duurzaam model hebben.