Pictet AM: Eurozone moet voor Japanse aanpak kiezen

De eurozone heeft in navolging van Japan een radicaal monetair beleid nodig. Het is aan ECB-president Mario Draghi om voor zijn vertrek later dit jaar een konijn uit de hoge hoed te toveren, zo stelt Steve Donzé, senior macrostrateeg bij vermogensbeheerder Pictet AM.

Donzé doelt specifiek op het Japanse ‘yield curve control‘-beleid. De Bank of Japan streeft met obligatie-aankopen specifieke rentedoelen na: een korte rente van -0,1% en een tienjaarsrente van 0%. In theorie toont de centrale bank zich daarmee bereid om zo nodig onbeperkt obligaties op te kopen. In de praktijk is de Bank of Japan echter in staat gebleken om de omvang van de jaarlijkse obligatie-aankopen fors te reduceren zonder de financiële markten op te schudden zoals in de VS gebeurde. In 2013 leidde de aankondiging van de Amerikaanse Fed dat de obligatie-aankopen (QE) zouden worden verlaagd tot fors oplopende rentes (de ‘taper tantrum’).

Het yield curve control-beleid zorgt er juist voor dat Japan uit de schulden kan groeien, door de financieringskosten van de schulden laag te houden. Dat zou volgens Donzé ook goed zijn voor de eurozone – vooral waar het Italië betreft. De staatsschuld van dat land bedraagt 130% van het bbp, ‘verre van houdbaar’. De financieringskosten liggen 0,9% procentpunt boven het de groei van het nominale bbp. Het controleren van de yield curve zou ook kunnen voorkomen dat de kredietverstrekking aan burgers en bedrijven in de periferie van de eurozone verder krimpt.

De Pictet-strateeg denkt aan een limiet op de tienjaarsrente in de eurozone van bijvoorbeeld 0,5%. Daarmee zou Italië in staat zijn de kloof tussen de financieringskosten en de groei van het nominale bbp te verkleinen. Een ‘cap’ op de lange rente zou ook de druk op banken in de eurozone verkleinen, die zwaar belegd zijn in staatsobligaties.

Dat wil nog niet zeggen dat yield curve control gemakkelijk te verkopen is, weet Donzé. Haviken binnen de eurozone, zoals Duitsland, willen ongetwijfeld voorkomen dat een kunstmatig laag gehouden rente leidt tot een verminderde begrotingsdiscipline. Daarnaast moet de ECB bereid zijn om de rentedoelen net zo krachtig te verdedigen als de Bank of Japan zodra dat nodig is. Volgens de Pictet-strateeg heeft de ECB inmiddels wel bewezen een geloofwaardig beleid te kunnen voeren.

Donzé: ‘Yield curve control kan een praktische oplossing zijn voor de problemen waar Draghi voor staat. Het kan en zou zijn laatste daad moeten zijn.’