Schroders: Centrale banken laten teugels vieren om zwakke economie te stimuleren

In het tweede kwartaal hebben zowel aandelen als obligaties goed gepresteerd als gevolg van een meer dovish houding van de centrale banken. Met name voor de Fed gingen de renteverwachtingen omlaag, maar signalen van verruiming werden ook afgegeven door de ECB. De soepeler houding wordt veroorzaakt door verzwakkende economische activiteit en aanhoudende spanningen op handelsgebied, schrijft Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders.

Ondermaatse groei wereldeconomie verwacht

Keithwade
Keith Wade
Die economische signalen zijn niet gunstig voor de bedrijfswinsten, maar de aandelenmarkten profiteren wel. Schroders verwacht dat de wereldeconomie de komende twaalf maanden benedenmaats zal presteren. Het effect van overheidsstimulering ebt weg en het krappere beleid werkt nog na in de VS, terwijl de vraag in Europa en Azië te zwak is om de groei aan te jagen. Het brengt Wade ertoe om voorzichtig te zijn met de aandelenmarkten.

Soepeler monetair beleid

Als gevolg van de handelsspanningen heeft Wade de groeiverwachtingen voor 2020 neerwaarts bijgesteld, terwijl een hogere olieprijs leidt tot een iets hogere inflatieverwachting voor 2019 en 2020. De inflatie blijft structureel laag en de economische activiteit verzwakt, daardoor zijn centrale banken gedwongen om de groei te stimuleren met een ruimer monetair beleid. De Fed zal in de tweede helft van dit jaar beginnen met het verlagen van de rente. De verwachtingen voor renteverhogingen in Europa en Japan zijn geschrapt.

Neutraal over aandelen

Voor wereldwijde aandelen blijft Wade een neutrale positie innemen. De waarderingen zijn hoog, cyclische risico’s ook. Toenemende volatiliteit is een risicofactor. Binnen de aandelenmarkten gaat de voorkeur uit naar Amerikaanse aandelen en opkomende markten, hoewel het handelsconflict een bedreiging vormt voor opkomende markten. De dovish houding van de Fed dringt de vrees voor een recessie meer op de achtergrond. Groot-Brittannië krijgt te maken met tegenwind, nu de kans op een no-deal Brexit toeneemt. Schroders is iets positiever geworden over Europa, maar ziet in een sterkere euro een risico.

Bedrijfsobligatiemarkten worden aantrekkelijker

Over de bedrijfsobligatiemarkten is Wade positiever gestemd, de waarderingen zijn aantrekkelijk. Daar liggen kansen als de liquiditeit op de wereldmarkt weer toeneemt. Goud licht op temidden van een neutrale visie op de brede grondstoffenmarkten. Het edelmetaal kan een hedge vormen, gesteund door een zwakkere dollar.