M&G blijft voorkeur bedrijfsleningen geven boven staatsleningen

Door Richard Woolnough, manager van het M&G (Lux) Optimal Income Fund

Er dreigt geen recessie. De Fed zal de rente verder moeten verhogen. Bedrijfsobligaties krijgen momenteel de voorkeur boven staatsobligaties.

Richardwoolnough
Richard Woolnough

Na een moeilijk jaar 2018 voor de financiële markten is de eerste helft van 2019 grotendeels constructief geweest voor de wereldwijde obligatiemarkten. De risicobereidheid van de beleggers is weer toegenomen, omdat ze worden aangemoedigd door tekenen dat de Amerikaanse Federal Reserve de stijgende cyclus van de rentestijging zou onderbreken. Ik ben echter al geruime tijd van mening dat de Fed de rente verder zal moeten verhogen, wat tot uiting komt in de positionering van het fonds - korte rentelooptijd en lange creditspreadsduur. De markt prijst een dreigende recessie in, terwijl een reeks voorlopende economische indicatoren erop wijzen dat de volgende recessie nog enkele jaren op zich laat wachten. Vooral de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft zeer sterk, wat de lonen op termijn zal doen stijgen.

Wij blijven over het algemeen positief over de vooruitzichten voor de wereldeconomie en de spreads op bedrijfsobligaties en geloven niet dat er een recessie dreigt. We hebben de afgelopen weken de risico's in de portefeuille enigszins verminderd, omdat de spreads op bedrijfsobligaties er na sterke prestaties niet meer zo aantrekkelijk uitzien als aan het begin van het jaar.

Momenteel geven wij om verschillende redenen de voorkeur aan bedrijfsobligaties boven staatsobligaties. Eén daarvan is het aanbod - de aanboddynamiek zal in de toekomst aanzienlijk verschuiven. De uitgifte van staatsobligaties zal aanzienlijk stijgen, omdat het begrotingstekort van de VS onder president Trump toeneemt, terwijl het recente tijdperk van fusies en overnames, gefinancierd door bedrijven die aanzienlijke bedragen aan schulden uitgeven, ten einde loopt.

De opkomst van investment-grade bedrijfsobligaties

In de afgelopen jaren is er veel geschreven over de achteruitgang van de kredietkwaliteit op de bedrijfsobligatiemarkten, maar dit vertelt niet het hele verhaal. In plaats daarvan gaat het om een activaklasse die ooit zeer klein was en alleen toegankelijk was voor bepaalde emittenten, maar die in omvang, diepte en belang toenam en zo toegankelijk werd voor een veel gevarieerder aantal bedrijven. In veel opzichten heeft de markt voor bedrijfsobligaties de leemte opgevuld die ingenomen werd door bankleningen in de jaren voor de financiële crisis en voordat de toegenomen regulering het vermogen en de bereidheid van banken beperkte om leningen te verstrekken.

Ook de aard van de activaklasse is veranderd. Waar beleggers ooit investment grade bedrijfsobligaties enkel als een alternatief voor staatsobligaties beschouwden, is de markt nu veel ontvankelijker voor een lagere rating. Dit weerspiegelt niet alleen het effect van de economische neergang, maar ook de toenemende verfijning van zowel beleggers als emittenten.

Overheidsobligaties: een volatieler activa dan in het verleden?

Staatsobligaties kunnen weliswaar als een relatief 'veilig' activa worden beschouwd, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat overheden in de ontwikkelde kernmarkten in gebreke blijven bij het nakomen van hun verplichtingen. De beleggers zullen dus regelmatig couponbetalingen ontvangen en hun geld terugkrijgen naarmate de schuld afloopt. Maar een belangrijk aspect van het beleggen in obligaties blijft de mogelijke volatiliteit tijdens de looptijd. Beleggers mogen de impact van koerswijzigingen gedurende de looptijd van een obligatie niet onderschatten.

Ondertussen is de kredietkwaliteit van sommige staatsobligaties - bijvoorbeeld van bepaalde emittenten uit de periferie van de eurzone - de afgelopen jaren ongetwijfeld verslechterd.