Een wereld van kansen: bedrijfsobligaties uit opkomende markten

Door Dimitrios Nteventzis en Thomas Rutz, fondsbeheerders van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced en het MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund

Bedrijfsobligaties uit opkomende markten hebben aantrekkelijke rendementen, solide fundamenten, die steeds beter worden en nog veel potentieel voor verdere groei hebben. Kortom, obligaties uit opkomende markten leveren nog steeds inkomsten op.

In 2004 was het universum van bedrijfsobligaties van opkomende markten in harde valuta relatief klein met ongeveer 270 miljard USD. Tegen 2009 was de activaklasse meer dan verdubbeld tot 600 miljard dollar dankzij de sterke economische expansie in de ontwikkelingslanden. Eind 2018 was het universum van bedrijfsobligaties van opkomende markten in harde valuta gegroeid tot 2,2 biljoen dollar.

Verbeterde fundamenten

Dimitriosnteventzis
Dimitrios Nteventzis
Bedrijfsobligaties uit de opkomende markten leveren aantrekkelijke rendementen op en hebben - in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht - minder schulden dan hun Amerikaanse tegenhangers. In feite is het de Amerikaanse schuldenlast die nog steeds op een hoog niveau ligt. De fundamenten van obligaties uit de opkomende markten hielden niet alleen goed stand, maar verbeterden ook verder in 2018. En dat ondanks het feit dat 2018 een moeilijk jaar was voor de wereldmarkten, gekenmerkt door politieke onzekerheid, renteverhogingen door de Federal Reserve, valutacrises in Turkije en Argentinië en de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China. Ondanks alle politieke en economische turbulentie steeg de EBITDA in december 2018 voor emittenten van emerging market high-yieldobligaties bovendien met 27% op jaarbasis, terwijl de nettoschuldgraad daalde van x2,1 in december 2017 tot x1,5. Deze verbetering is indrukwekkend, ook in vergelijking met Amerikaanse collega's. Tot nu toe zien we in 2019, nu de meeste bedrijven resultaten voor het eerste kwartaal hebben gerapporteerd, geen materiële zwakte in de EBITDA-generatie in opkomende markten en verwachten we dat de positieve trend van schuldafbouw zal aanhouden.

Conservatieve CapEx-plannen en een betere liquiditeit

Thomasrutz
Thomas Rutz

De belangrijkste reden voor de afbouw van de schuldenlast van opkomende markten zijn de conservatievere investeringsplannen (CapEx). De verhouding tussen CapEx en EBITDA is gedaald in combinatie met de afbouw van de schuldgraad die in 2017 van start ging. Tegen december 2018, was de Capex slechts met 5% gegroeid op jaarbasis, terwijl de EBITDA met 27% was toegenomen. Tijdens 2015 en 2016 stonden de opkomende markten onder druk en werden veel bedrijven werden zwaar gestraft. Ze hadden op dat moment ook moeite om de CapEx-uitgaven snel te verminderen. Elke dag zien we dat de managementteams voorzichtiger zijn geworden.

Het betekent ook dat de bedrijven gemiddeld minder bereid zijn om te groeien door middel van agressieve CapEx-uitgaven en zich in plaats daarvan te richten op gerichte expansiemogelijkheden en tegelijkertijd veel energie steken in het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten.

De liquiditeit, een ander cruciaal aspect om als belegger in opkomende markten in de gaten te houden, is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd en de ratio cash tot kortetermijnschulden staat op het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar. Wij verwachten dat, gezien de huidige kas- en schuldenmix (kortetermijn- versus langetermijnschulden), de meeste bedrijven ruimschoots kunnen voorzien in de onderhoudsuitgaven en kortetermijnfinanciering, zelfs in extreme scenario's van langdurige marktvolatiliteit en gebrek aan toegang tot de kapitaalmarkten.

Verbeterde veerkracht van ondernemingen uit opkomende markten biedt kansen

Ondanks de recente positieve resultaten van high-yieldobligaties uit opkomende markten zijn de spreadniveaus ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van eind 2018. Het grootste deel van de performance in 2019 is afkomstig van carry en van de daling van de Amerikaanse rentevoeten. Rekening houdend met de verbeterde fundamentele factoren denken wij dat de ondernemingen uit opkomende markten veerkrachtiger zijn en dat de huidige koersen nu al een aanzienlijke verzwakking van de fundamentele factoren inprijzen. Dat biedt een buffer in het geval van een verdere verslechtering van de wereldwijde economie.

Hun groeipotentieel, hun solide fundamentals en de aantrekkelijke rendementen, in combinatie met het feit dat veel obligaties van opkomende markten in harde valuta niet al te zeer gecorreleerd zijn met ontwikkelde markten, zorgt ervoor dat beleggen in deze obligaties - op basis van een goed inzicht in de markten en bedrijven - een grote kans biedt voor beleggers.