AXA IM: Gebruik dat spaaroverschot

Als de Europese overheden geen werk maken van het structurele spaaroverschot in de eurozone, dan blijven de rentes op de huidige recordlage niveaus en zal een nog groter deel van de obligatiemarkt negatieve rendementen laten zien. Dat stelt Chris Iggo, CIO vastrentende waarden van vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

Er is volgens Iggo simpelweg te veel vraag naar obligaties, vergeleken met het beschikbare aanbod. De enorme daling van de marktrentes zijn volgens hem dan ook niet alleen te verklaren uit het ruime monetaire beleid.

In veel Europese landen is sprake van een begrotingsoverschot, aldus de CIO, terwijl de rentes negatief zijn. ‘Niet alleen zijn groei en productiviteit zwak in Europa, ook spaarders en toekomstige gepensioneerden worden niet goed bediend met de huidige renteniveaus. De besparingen moeten worden gebruikt om de productiviteit een boost te geven.’

Tegelijkertijd zorgen hogere overheidsuitgaven voor een groter aanbod van kredietwaardige staatsobligaties, en kunnen ze zorgen voor inflatie gezien de beperkte overcapaciteit op de arbeidsmarkt.

Tijd dus om het overschot aan besparingen aan te pakken, aldus Iggo, die in de discussies over dit onderwerp in Europa een positieve invloed verwacht van Christine Lagarde als (beoogde) nieuwe president van de ECB. ‘De obligatiemarkt schreeuwt om nieuwe kredietnemers: die worden zelfs betaald!’