Insight: Greenbonds schieten tekort

Een groeiend aantal greenbonds voldoet niet aan de minimumeisen. Dat constateert vermogensbeheerder Insight Investment, onderdeel van BNY Mellon IM, op basis van eigen onderzoek.

In 2018 gaf Insight van de 39 onderzochte ‘impact bonds’ (voornamelijk greenbonds) maar één het predicaat rood, in 2019 is de rode kaart nu al tien keer uitgedeeld. Vorig jaar kreeg minder de helft (16 in totaal) van de vermogensbeheerder een groen etiket (22 maal oranje en één keer rood).

Voor het eindoordeel kijkt Insight naar een aantal factoren: het ESG-profiel en -verleden van de uitgevende instelling, de structuur van de emissie (is het duidelijk waar de lenende partij het geld voor gaat gebruiken) en de impact (is het meetbaar in hoeverre de sociale- of milieudoelen behaald worden). Bij een rood oordeel wordt er niet aan de minimumvoorwaarden voldaan.

Bij oranje is er sprake van ‘zwakheden’. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de groene obligaties uitgegeven door de Belgische staat in 2018. Daarbij is volgens Insight onvoldoende sprake van duidelijke doelstellingen en minimumeisen bij het gebruik van de geleende gelden.

Volgens Joshua Kendall, senior ESG-analist bij Insight, financieren veel impact bonds activiteiten die tamelijk ver afstaan van de dagelijkse gang van zaken bij de overheden of bedrijven die ze uitgeven. ‘Het doet de vraag rijzen hoe authentiek deze obligaties zijn.’ Insight zou graag zien dat de doelstelling van deze speciale obligaties en de strategische belangen van de uitgevende partijen meer in lijn zijn.