Arc Aroma Pure AB : 160919 oliveCEPT®-anläggningar har levererats till Italien

Pressmeddelande 2016-09-16

Arc Aroma Pure AB har levererat oliveCEPT® till Italien

Två kompletta oliveCEPT®-anläggningar har levererats till våra samarbetspartners i Italien. Som tidigare meddelats har AAP tecknat ett samarbetsavtal med en global aktör. Avtalet innebär att Aktören ska utvärdera oliveCEPT® i samarbete universitetet i Perugia. Avtalet är långsiktigt och avser, förutom utvärdering även en möjlig global kommersialisering samt service och support.

oliveCEPT®-systemen har byggts, konfigurerats och testats vid Arc Aroma Pures anläggning i Lund, de har därefter demonterats och packats för leverans till Italien. Under de närmaste veckorna kommer personal ifrån Lund att åka ner till Italien för att på plats vid universitetet i Perugia installera och drift ta anläggningarna. Detta arbete kommer att ske i samarbete med Universitetet och vår partner. Vår personal kommer att säkerställa att förutsättningarna är optimala och att utrustningen är körklar då olivsäsongen inleds.

Utvärderingen kommer att genomföras i ett samarbete, där man först kommer att pröva oliveCEPT® i en större testanläggning vid universitetet och därefter genomföra fullskaliga försök på en industriell olivpress i närområdet. Representanter från AAPs samarbetspartner kommer att vara delaktiga genom hela utvärderingsprocessen, som utförs av Universitetets personal.

"Vi är imponerade av våra samarbetspartners, hela processen har hanterats på ett ytterst professionellt sätt. Allt från sonderande samtal, till avtal, till utvärdering, har genomförts snabbt och transparent. Inget har lämnats åt slumpen. Hela kedjan med logistik, laboratorieutvärdering, industriell utvärdering finns på plats. Anläggningarna har nu lämnat Lund och det är med stor glädje och tillförsikt som vi ser fram emot olivsäsongen ", säger PO Rosenqvist, Styrelseordförande Arc Aroma Pure AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig
0705 - 50 03 86
p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se
www.cept.info


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19:e september 2016 kl. 08.00.                   

160919 AAP leverans av oliveCEPT
PO RosenqvistThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arc Aroma Pure AB via GlobeNewswire

HUG#2042944