Aedifica NV: Jaarlijks persbericht - Jaarresultaten 2015/2016

Gelieve hieronder een persbericht van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Aedifica te vinden, die op Euronext Brussels genoteerd is, met betrekking tot de jaarresultaten 2015/2016. De hoofdpunten zijn de volgende:

 • Vastgoedportefeuille van 1,2 miljard € op 30 juni 2016
   
 • 342 miljoen € aan gerealiseerde of aangekondigde investeringen sinds de kapitaalverhoging van 153 miljoen € van juni 2015
   
 • De huisvesting voor senioren vertegenwoordigt nu bijna 75% van de portefeuille, ofwel 840 miljoen € verdeeld over 3 landen:
  • 685 miljoen € in België (61 sites)
  • 130 miljoen € in Duitsland (15 sites)
  • 24 miljoen € in Nederland (4 sites)
    
 • Bezettingsgraad op 30 juni 2016: 98,1% voor de portefeuille zonder de gemeubelde appartementen en 78,6% voor de gemeubelde appartementen
   
 • Schuldratio van 42,5% op 30 juni 2016
   
 • Stijging van de huurinkomsten met 20% ten opzichte van 30 juni 2015, exploitatiemarge van 80%
   
 • Stijging van het resultaat vóór variaties in de reële waarde met 35% ten opzichte van 30 juni 2015
   
 • Positieve variatie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen van 11 miljoen €, opgenomen in de resultatenrekening tijdens het boekjaar
   
 • Voorstel om een brutodividend van 2,10 € per aandeel uit te keren (een stijging van 5%), hetzij een statutaire pay-out ratio van 92%
   
 • Aedifica heeft in september 2015 de "EPRA Gold Award" gekregen voor het jaarlijks financieel verslag 2013/2014, en in oktober 2015 de prijs voor de beste financiële communicatie in de categorie "Mid & Small Cap" van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten
   
 • De marktkapitalisatie heeft in juli 2016 de kaap van 1 miljard € overschreden
PDF-versieThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aedifica via GlobeNewswire

HUG#2039660