ABN AMRO voornemens Ferdinand Vaandrager te benoemen als Chief Financial Officer

ABN AMRO voornemens Ferdinand Vaandrager te benoemen als Chief Financial Officer

De Raad van Commissarissen van ABN AMRO is voornemens om Ferdinand Vaandrager (1970) te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO) en lid van de Executive Board (ExBo) voor een periode van vier jaar, eindigend bij de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank (ECB).
 
ABN AMRO zal zo snel mogelijk een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om Ferdinand Vaandrager voorafgaand aan zijn formele benoeming te introduceren.

Ferdinand Vaandrager werd op 1 mei 2023 benoemd als interim CFO, ter vervanging van de voormalige CFO Lars Kramer, die aftrad in verband met een nieuwe carrièremogelijkheid buiten ABN AMRO . Ferdinand heeft ruim 25 jaar ervaring in het bankwezen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland. Hij bekleedde diverse commerciële en leidinggevende functies bij ABN AMRO , Royal Bank of Scotland en Citigroup , met een bijzondere expertise in corporate en institutional banking en in financiële markten. Sinds 2020 is hij hoofd Investor Relations van ABN AMRO .

ABN AMRO CEO Robert Swaak: ‘De bank heeft enorm veel kwaliteit in huis, dat laat deze voorgenomen benoeming zien. Ferdinand heeft jarenlange ervaring in verschillende onderdelen van de bank en heeft zich de afgelopen paar maanden intensief ingewerkt in de CFO-portefeuille. De Executive Board kijkt er dan ook zeer naar uit om met Ferdinand als CFO samen te werken.’

ABN AMRO Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlages