Solvay publiceert eerste halfjaar 2023 cijfers voor SpecialtyCo en EssentialCo

 

Solvay publiceert eerste halfjaar 2023 cijfers voor SpecialtyCo en EssentialCo

 

Brussel, 28 augustus 2023, 18u00 CEST - Solvay kondigt vandaag aan dat het op zijn website de cijfers van de eerste helft van 2023 heeft gepubliceerd voor SpecialtyCo en EssentialCo.

Deze informatie wordt ter beschikking gesteld in het kader van het partiële splitsingproject. Meer specifiek bevat het:
- Niet-geauditeerde verkorte tussentijdse gecombineerde jaarrekening van de eerste helft van 2023 voor SpecialtyCo, hier beschikbaar;
- Niet-geauditeerde pro forma financiële informatie voor EssentialCo van de eerste helft van 2023, hier beschikbaar.

 

 

Disclaimer
De geplande afsplitsing is onderhevig aan algemene marktvoorwaarden en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de definitieve goedkeuring door de Raad van Bestuur van Solvay , de toestemming van bepaalde financiers en de goedkeuring van de aandeelhouders op een buitengewone algemene vergadering, en zal naar verwachting afgerond zijn in december 2023. Er is echter geen zekerheid over de uiteindelijke timing van de scheiding of dat de scheiding daadwerkelijk zal worden afgerond. De Vennootschap zal de markt op de hoogte houden indien en wanneer nodig.

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van de Vennootschap, EssentialCo of SpecialtyCo, enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de "Prospectusverordening").

De verspreiding van dit persbericht kan wettelijk beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden en personen die in het bezit komen van een document of andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order") of (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit persbericht rechtmatig mag worden gecommuniceerd of laten communiceren (al deze personen samen worden "relevante personen" genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen er niet naar handelen of op vertrouwen.