ASCENCIO - TUSSENTIJDSE VERKLARING PER 30 JUNI 2023 - DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2022/2023

 

STERKE VASTGOED- EN FINANCIËLE PRESTATIES

 

97.9%


   EPRA BEZETTINGSGRAAD                
 6.71%

   BRUTORENDEMENT VAN DE PORTEFEUILLE  
        +1.2%

    REËLE WAARDEVERANDERING VAN DE PORTEFEUILLE   
  100%

   BEZETTINGSGRGAAD VAN DE PORTEFEUILLE  

 

OPERATIONELE RESULTATEN

  • HUURINKOMSTEN: 38,3 miljoen EUR, een stijging van 7,2%  ten opzichte van 35,8 miljoen EUR op 30/06/2022
  • EPRA EARNINGS (PER AANDEEL): 4,06 EUR (vs 3,85 EUR op 30/06/2022)
  • EPRA EARNINGS: 26,8 miljoen EUR, een stijging van 5,3% ten opzichte van 25,4 miljoen EUR op 30/06/2022
  • NETTORESULTAAT: 33,2 miljoen EUR (vs 71,7 miljoen EUR op 30/06/2022); deze daling is uitsluitend te wijten aan het verschil in positieve herwaarderingen ten opzichte van 30/06/2022 (+6,5 miljoen EUR vs +46,4 miljoen EUR)

BALANSINFORMATIE

  • REËLE WAARDE VAN DE PORTEFEUILLE: 749,8 miljoen EUR (vs 738,9 miljoen EUR op 30/09/2022)
  • EPRA LTV: 43,9%, een daling ten opzichte van 44,4% op 30/09/2022
  • EPRA NTA (PER AANDEEL): 63,77 EUR (vs  62,35 EUR op 30/09/2022)


Bijlage