ABO-Group Environment en het landmeetkundig groeibedrijf MEET HET slaan de handen in elkaar

Gent, 29 juni 2023 , 18:00 CET, persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment en het landmeetkundig groeibedrijf MEET HET slaan de handen in elkaar

  • ABO-Group bouwt landmeetkundig bureau uit en neemt participatie van 70% in MEET HET
  • MEET HET vindt in ABO-Group een partner die schaalvoordelen biedt, verdere groei stimuleert en complementaire diensten aanbiedt

MEET HET, met hoofdkantoor in Mariakerke (Gent), is een expert in Monitoring, Digital Twins, technische metingen, opleidingen en in klassieke landmeetkunde. Mede via hun netwerk van landmeters en geassocieerde experten, wordt een breed gamma aan innovatieve landmeetkundige diensten in Vlaanderen aangeboden. Het bedrijf werd opgericht in 2011 als landmeetbureau en zette zich daarnaast ook op de kaart als eerste franchise organisatie ooit voor landmeters. Voor de franchisenemers biedt dit de flexibiliteit van een klein bedrijf, met de schaalvoordelen van een groot.

“Deze transactie biedt voor ABO-Group dé kans om niet alleen binnen te stappen in een referentielandmeetbureau in Vlaanderen, maar ook om  aan haar doelstellingen op het gebied van digitalisering en innovatieve meettechnieken verder uit te bouwen”, verduidelijkt CEO Frank De Palmenaer, eveneens landmeter van opleiding. “MEET HET is geen klassiek landmeetbureau. Het bedrijf legde zich sinds dag één toe op digitale en hoogtechnologische meetmethoden om te beantwoorden aan de steeds meer datagedreven noden van klanten. Zo bestaat een groot deel  van de opdrachten van MEET HET uit monitoringprojecten, waarbij verschillende kritieke parameters 24/7 gemonitord worden via een eigen software platform. MEET HET kan quasi elke sensor koppelen aan het platform en data in realtime inzichtelijk maken voor de klant. Deze toepassingen worden courant gebruikt voor opvolging van risico’s bij bouwprojecten. Met hun (mobiele) laserscanners en drones maken ze digital twins van onder meer gebouwen, schepen en industriële installaties. Deze gespecialiseerde kennis, op onder andere monitoringvlak, wil ABO ook koppelen aan het eerder overgenomen bedrijf Dynaopt.”

De huidige oprichters, Bram Van Londersele, Jonas Van Hooreweghe en Jonas Van Dosselaer, blijven aandeelhouder en leiden de verdere groei van MEET HET. “ABO-Group heeft de geografische aanwezigheid, ervaring en omvang om ervoor te zorgen dat MEET HET naar een hoger niveau kan getild worden”, vertelt Bram Van Londersele. “ABO-Group en MEET HET vormen een mooie synergie, waarbij we elkaar aanvullen en kunnen terugvallen op opgebouwde kennis, langs weerskanten. We hopen dat de ambities van ons beiden ons in staat zullen stellen om onze dromen te helpen realiseren.”

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, dat 28 jaar geleden werd opgericht, is een ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in geotechniek en milieu, en is een belangrijke speler op het gebied van bodem- en verontreinigingsonderzoek in België, Frankrijk en Nederland. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring garandeert ABO-Group een duurzame en volledige oplossing voor haar klanten. ABO-Group Environment is genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer
CEO ABO-Group Environment nv
frank.depalmenaer@abo-group.eu
T +32 (0)496 59 88 88

Bijlage