Brain Computer Interface (BCI) maakt gedachtegestuurd lopen mogelijk na ruggenmergletsel

Baanbrekend onderzoek in Nature toont aan dat een BCI toevoegen aan ONWARD® ARC Therapy™ gedachtegestuurd staan, lopen en traplopen mogelijk maakt

EINDHOVEN, Nederland, May 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve ruggenmergstimulatietherapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI), kondigt vandaag een publicatie aan in Nature waaruit blijkt dat een draadloze brein-computer interface (BCI) gedachten kan gebruiken om ARC Therapy te moduleren. Onderzoekers meldden dat in combinatie met ARC Therapy een geïmplanteerde BCI iemand de mogelijkheid gaf om meer controle te krijgen over wanneer en hoe hij zijn verlamde benen bewoog.

"Deze publicatie toont het opmerkelijke potentieel van ARC Therapy dat kan worden verbeterd met de introductie van een BCI, waardoor meer natuurlijke beweging mogelijk wordt op basis van de gedachten van een persoon met verlamming", aldus Dave Marver, CEO van ONWARD. "We hebben ONWARD gepositioneerd als leider op het gebied van BCI met onze unieke kennis van ruggenmergstimulatie voor mensen met SCI."

"De BCI legt een continue link tussen bewegingsintenties en ruggenmergstimulatie, waardoor een natuurlijker herstel van mobiliteit mogelijk wordt," aldus neurowetenschapper Grégoire Courtine, hoogleraar aan de EPFL, en co-auteur van het Nature-paper. "Ik kijk ernaar uit om met het ONWARD team samen te werken om deze belangrijke nieuwe technologie vooruit te helpen."

De vandaag gepubliceerde gegevens maken deel uit van een lopend klinisch haalbaarheidsonderzoek naar de veiligheid en voorlopige effectiviteit van hersengestuurde ruggenmergstimulatie na SCI. De studie wordt gecoördineerd door de mededirecteuren van NeuroRestore - Grégoire Courtine en Jocelyne Bloch, neurochirurg in het Universitair Ziekenhuis van Lausanne (CHUV) - evenals Guillaume Charvet, hoofd van het Medical Device Development Lab bij CEA-Leti / Clinatec.

Alle ONWARD apparaten en therapieën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ARC-IM, ARC-EX en ARC-therapie, zijn onderzoeksmiddelen en niet beschikbaar voor commercieel gebruik.

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch-technologisch bedrijf dat therapieën ontwikkelt om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI) en bewegingsbeperkingen. Voortbouwend op meer dan een decennium van wetenschap en preklinisch onderzoek uitgevoerd in vooraanstaande neurowetenschappelijke laboratoria, heeft de Onderneming negen Breakthrough Device Designations gekregen van de U.S. Food and Drug Administration voor zijn ARC Therapy™-platform.

ONWARD® ARC Therapy, die kan worden toegepast met externe ARC-EX™ of implanteerbare ARC-IM™ systemen, is ontworpen voor gerichte, geprogrammeerde ruggenmergstimulatie. In 2023 werden positieve resultaten gepresenteerd van de centrale studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin het vermogen van transcutane ARC Therapy wordt geëvalueerd om de kracht en functie van de bovenste extremiteiten te verbeteren functie. Het bedrijf bereidt nu officiële goedkeuringsaanvragen voor ARC-EX voor de VS en Europa voor. Tegelijkertijd voert het bedrijf studies uit met zijn implanteerbare ARC-IM platform, dat positieve tussentijdse klinische resultaten liet zien voor verbeterde bloeddrukregulatie na SCI in 2022. Deze studies omvatten het gecombineerde gebruik van ARC-IM met een brain-computer interface (BCI).

ONWARD heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland, een Science and Engineering Center in Lausanne, Zwitserland en een Amerikaans kantoor in Boston, Massachusetts. De onderneming heeft ook een academisch partnerschap met .NeuroRestore, een samenwerking tussen EPFL, het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne en het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne (CHUV).

Voor meer informatie, bezoek ONWD.com en connecteer met ons op LinkedIn en YouTube.

Voor vragen aan de media:
Aditi Roy, VP Communications
media@onwd.com

Voor vragen van investeerders:
Lara Smith Weber, CFO
investors@onwd.com

Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard verschillende risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een ongunstige invloed hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of de kaderleden of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Alle apparaten en therapieën van ONWARD waarnaar hier wordt verwezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot ARC-IM, ARC-EX en ARC Therapy, zijn in onderzoek en niet beschikbaar voor commercieel gebruik.