ABN AMRO houdt Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders


ABN AMRO houdt Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) publiceert vandaag de oproeping en bijbehorende vergaderstukken voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAvA), die op 29 juni 2023 om 12.15 uur in Amsterdam wordt gehouden. De stukken, waaronder de agenda en de toelichting, zijn beschikbaar op de website van ABN AMRO .

In de BAvA wordt een besluit genomen over de voorgestelde benoeming van Femke de Vries als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO . De benoeming is voor een periode van vier jaar tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027 en is onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: ‘We zijn heel blij met de voordracht van Femke de Vries als lid van de Raad van Commissarissen. Femke wordt voorgedragen vanwege haar relevante kennis en ervaring in de financiële sector, zowel in wetenschappelijke als in praktische zin. Ook heeft zij veel kennis van het risico- en compliance-domein. In de afgelopen jaren heeft zij diverse functies bekleed bij De Nederlandse Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten, waarbij zij toezicht heeft gehouden op alle aspecten van de financiële dienstverlening. Daarnaast is zij voorzitter geweest van het initiatief Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector.’

De BAvA wordt om 12.15 uur gehouden op het hoofdkantoor van ABN AMRO aan Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.

Deze BAvA wordt alleen fysiek gehouden. Dat betekent dat u als aandeelhouder of certificaathouder uw stemrecht kunt uitoefenen door fysiek aanwezig zijn of door een elektronische of schriftelijke volmacht te verstrekken. Dit is een andere vorm dan eerdere algemene vergaderingen, die op hybride wijze werden gehouden. Tijdens deze BAvA is het dus niet mogelijk om de vergadering virtueel bij te wonen.

ABN AMRO Press Office
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

Bijlage