Boskalis rondt goed eerste kwartaal af en kijkt positief vooruit

Papendrecht, 11 mei 2023

HOOGTEPUNTEN EERSTE KWARTAAL

  • Druk kwartaal met omzetgroei en hoger resultaat
  • Gunstige marktomstandigheden
  • Toename orderportefeuille tot recordhoogte van EUR 6,5 miljard
  • Solide balans met positieve netto-kaspositie

Boskalis heeft een druk en goed eerste kwartaal afgesloten. Zowel de omzet als het resultaat is toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal 2022. Beide grote divisies - Dredging & Inland Infra en Offshore Energy - hebben aan deze groei bijgedragen.

Gedurende het kwartaal is veel werk aangenomen waardoor het orderboek van beide divisies is toegenomen. Het orderboek van de groep bereikte eind maart een recordhoogte van EUR 6,5 miljard.

De strategie van Boskalis richt zich op activiteitenclusters die maatschappelijke waarde toevoegen en duurzame groei creëren. In het afgelopen kwartaal waren tal van tot de verbeelding sprekende projecten in uitvoering en zijn nieuwe spraakmakende werken aangenomen. Een selectie van deze projecten is hieronder uitgelicht.

Bescherming door klimaatadaptatie
Al meer dan een eeuw biedt Boskalis als waterbouwer bescherming tegen de krachten van de natuur. Momenteel helpen wij met kustverdediging en oeverbescherming mens en natuur te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel en extreem weer.

De eerste polder in de regio wordt door Boskalis in Singapore gerealiseerd op een eiland dat bedreigd wordt door klimaatverandering. Het werk kent vele innovaties met de hoogste normen op het gebied van waterkering en waterbeheer. Met deze innovaties wordt waardevolle kennis opgedaan die ingezet kan worden bij de ontwikkeling van nieuwe polders elders.

In Nederland hebben diverse projecten bijgedragen aan het sterke kwartaal. Het meerjarige project ter versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam verloopt voorspoedig en het eerste noordelijke deel van de versterkte dijk is opgeleverd. Naast de versterking van het resterende deel van de dijk wordt ook gewerkt aan de inrichting van een stadsstrand bij Hoorn. Het project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma en wordt uitgevoerd in een innovatief alliantiecontract. In het kwartaal zijn tevens nieuwe projecten en meerwerkopdrachten verkregen voor de kustbescherming van Texel, Vlieland en Bergen en voor het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst.

Begin 2023 heeft Boskalis een contract verworven voor de verdere ontwikkeling en het klimaatbestendig maken van het eiland Gulhifalhu in de Malediven. De ontwikkeling van Gulhifalhu maak deel uit van het strategische plan van de regering om de haveninfrastructuur te verbeteren en te ontwikkelen, en dient tevens als klimaatadaptieve oplossing om dit deel van de Malediven klimaatbestendig te maken.

Bevorderen van de energietransitie
Boskalis bevordert de energietransitie door infrastructuur te ontwikkelen voor duurzame energie.

In Taiwan was Boskalis ook het afgelopen kwartaal actief op meerdere offshore windprojecten. Op het Changfang & Xidao project wordt goede vooruitgang geboekt met de installatie van pinpiles en jackets. Verder was Boskalis actief met baggerwerkzaamheden en het installeren van stenen op een tweede project in Taiwan waar recent ook nog meerwerk werd verkregen.

Boskalis heeft de afgelopen jaren een sterke positie in de Verenigde Staten opgebouwd met lokale vertegenwoordiging, waarmee de snelgroeiende offshore windmarkt in het oosten van de VS wordt bediend. In 2021 is een belangrijk deel van het installatiewerk van de Southfork Wind en Revolution Wind projecten aan Boskalis gegund. Deze projecten zullen dit jaar van start gaan. Eind vorig jaar is de VS-portefeuille aangevuld met de fundatie- en kabelscope van Sunrise Wind en de installatie van de exportkabel voor Ocean Wind.

In Schotland heeft Boskalis begin 2023 een deel van het offshore windpark Moray West aangenomen. Boskalis zet bij dit project zijn brede scala aan specialismen in, waaronder geofysisch onderzoek, het transport van de fundaties vanuit China en de voorbereiding van de zeebodem voorafgaand aan de installatie van de fundaties. Met dergelijke multidisciplinaire opdrachten toont Boskalis zijn unieke veelzijdige karakter in de sector.

Survey verleent specialistische maritieme geofysische surveydiensten en offshore geotechnische diensten. Onder gunstige marktomstandigheden is het afgelopen kwartaal veel werk verzet op de Noordzee en in het Midden-Oosten.

Op het gebied van decommissioning en het voorkomen van olierampen speelt een aantal vermeldenswaardige werken. Zo heeft Subsea Services onlangs een omvangrijke opdracht aangenomen voor het ontmantelen van oude subsea infrastructuur in de Noordzee.

Daarnaast voert Heavy Marine Transport een opdracht uit om een oude, niet-operationele FPSO uit een veld te halen en deze op een zware-ladingschip te transporteren naar een groene sloopwerf.

In opdracht van de Verengde Naties (VN) gaat Boskalis de komende periode de olie uit de FSO Safer voor de kust van Jemen verwijderen. Dit project maakt deel uit van een door de VN gecoördineerde operatie om meer dan een miljoen vaten olie uit deze in verval geraakte tanker naar een veilige moderne tanker te verpompen en de FSO Safer op een verantwoorde wijze af te voeren.

Onderscheidend materieel
Samen met ons menselijk kapitaal ligt de kracht van Boskalis in het vermogen om eigen, onderscheidend materieel in te zetten.

Het recent in gebruik genomen kraanschip Bokalift 2 is de afgelopen maanden klaargemaakt voor drie offshore windprojecten in de Verenigde Staten. In Schiedam is een grensverleggend nieuw motion compensated pile gripper frame (MCPGF) geïnstalleerd. De MCPGF zorgt ervoor dat de buispaal-fundatie, met een lengte van meer dan 100 meter, verticaal stilstaat tijdens het heien. Het gripper frame kan palen met een dwarsdoorsnede tot 12 meter aan waarmee het tevens geschikt is voor de volgende generatie windmolens.

Zeer recent heeft Boskalis een nieuw valpijpschip in de vaart genomen – de Seapiper. Het schip is, evenals de Bokalift 2, een conversie van een bestaand schip dat niet meer economisch inzetbaar was in de markt. Naast de milieuvoordelen van hergebruik van een bestaand schip, heeft deze aanpak ook een kostenvoordeel en is de time-to-market korter in vergelijking met nieuwbouw. De Seapiper zal de komende jaren hoofdzakelijk worden ingezet op offshore windprojecten voor het afdekken en beschermen van kabels en fundaties met stenen.

Vooruitzichten
Met de uitzonderlijk goedgevulde orderportefeuille van EUR 6,5 miljard heeft Boskalis een solide basis voor de rest van dit jaar en de periode daarna. Op basis van deze portefeuille en gelet op de gunstige marktomstandigheden verwacht Boskalis het resultaat van vorig jaar, gecorrigeerd voor bijzondere posten, te overtreffen.

Verder is de financiële positie van Boskalis onveranderd sterk. Boskalis heeft een netto-kaspositie en is daarmee per saldo schuldenvrij. Gericht op kansen in de markt is Boskalis voornemens verder te investeren in duurzame groei in lijn met zijn strategische agenda.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

 

Bijlage