Bekaert: Activiteitenverslag eerste drie maanden tot en met maart 2023

Activiteitenverslag eerste drie maanden tot en met maart 2023

Veerkrachtige prestatie ondanks wisselvallige marktcondities

In wisselvallige marktomstandigheden en vergeleken met een sterk eerste kwartaal (K1) in 2022 heeft Bekaert een veerkrachtige prestatie neergezet in de eerste drie maanden van 2023, met een geconsolideerde omzet van € 1 194 miljoen (-2% tegenover dezelfde periode in 2022) en een gezamenlijke omzet van € 1 467 miljoen (-2%), beide exclusief de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru die zullen worden afgestoten.

Bekaert heeft een goede start gemaakt in 2023 door blijvend in te zetten op prijszettings- en businessmix verbeteringen, ondanks volumedalingen in sommige segmenten. Deze resultaten illustreren opnieuw de structurele verbeteringen van de voorbije jaren, en versterken ons vertrouwen in het behalen van de ongewijzigde doelstellingen in 2023 en daarna.

Hoofdpunten

  • Geconsolideerde omzet van € 1 194 miljoen (-2%) exclusief de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru die zullen worden afgestoten, en gezamenlijke omzet van € 1 467 miljoen (-2%)
  • Geconsolideerde omzet van € 1 351 miljoen (-3%) en gezamenlijke omzet van € 1 623 miljoen (-2%)
  • Bekaert toonde commerciële uitmuntendheid in uitdagende markten, vooral door prijs- en mixoptimalisatie
  • Sterke focus op conversiekost en werkkapitaalbeheer
  • Rubberversterking - consistente omzet in K1 met een herstellende vraag in China en sterke groei in India, die tenietgedaan door lagere volumes in Europa en Noord-Amerika
  • Staaldraadtoepassingen - aanhoudend sterke energie- en nutsvoorzieningsmarkten in Noord-Amerika in K1, met lagere volumes in andere regio’s
  • Specialty Businesses - gemengde prestaties over de subsegmenten, met goede vooruitgang in Dramix®-producten met hoge marges, succesvolle productie-uitbreiding in de waterstofactiviteiten, tenietgedaan door een zwakkere vraag in bouwproducten, verbrandingstechnologieën en filtratie
  • BBRG - zeer sterke groei in zowel Kabels als A-Cords, aanhoudend goedgevuld orderboek en significante vraagtoename voor Armofor®
  • Investeringen in productie- en onderzoekscapaciteit in België om de groei te garanderen van elektrolysetechnologieën voor groenewaterstofproductie en verdere innovatie in de volgende generatie producten en oplossingen
  • De verkoop van de staaldraadtoepassingsactiviteiten in Chili en Peru blijft op schema. Deze verkoop is onderhevig aan goedkeuring door de autoriteiten, en wordt verwacht afgerond te zijn in H2.

Vooruitzichten
De Groep verwacht dat de uitdagende en competitieve marktomstandigheden in de meeste businessdomeinen zullen aanhouden in 2023. Met name de marktvraag en prijsniveaus in China blijven onzeker. Bekaert zal flexibel blijven reageren op deze druk en houdt vast aan zijn strategie om de kernbusiness te versterken en groeikansen te benutten.

We hebben onze business fundamenten de laatste jaren significant versterkt, met name wat betreft prijszetting en mix, om beter te presteren en veerkrachtiger te zijn in uitdagende economische omgevingen. K1 2023 illustreert ons vermogen om te presteren in moeilijke markten en versterkt ons vertrouwen in het behalen van onze doelen in 2023 en onze winstambities van 9-11% onderliggende ebitmarge op middellange termijn, die ongewijzigd blijven.

 

Bijlage