De Agfa-Gevaert Groep in het eerste kwartaal van 2023 - gereglementeerde informatie

                                        
                
Gereglementeerde informatie 09-05-2023 - 7:45 uur CET
                
De Agfa-Gevaert Groep in het eerste kwartaal van 2023:

 • HealthCare IT:
  • Toename order intake van 25%, 4,8% omzetstijging
  • Rendabiliteit beïnvloed door kostinflatie en ongunstige mixeffecten
 • Digital Print & Chemicals:
  • Groei aangedreven door Digital Printing en Zirfon-membranen
  • Succesvolle prijsverhogingen en kostenbesparingen maakten herstel van rendabiliteit mogelijk
 • Radiology Solutions:
  • Medische film: volumeherstel in China, maar aanhoudende margedruk en geopolitieke impact
  • Direct Radiography: voortzetting positieve rendabiliteit- en omzettrend
 • Aangepaste EBITDA bedroeg 13 miljoen euro
 • Nettoverlies van 66 miljoen euro, beïnvloed door verlies van beëindigde activiteiten door de verkoop van Offset Solutions

Mortsel (België), 9 mei 2023Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2023.

Rapportering post Offset Solutions
De recente verkoop van de divisie Offset Solutions (nu herdoopt tot ECO3) beïnvloedt de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep haar resultaten rapporteert. De kwartaalcijfers van omzet tot EBITDA tonen de Agfa-Gevaert Groep met Offset Solutions buiten beschouwing gelaten (activa aangehouden voor verkoop), maar met een nieuwe divisie genaamd 'Contractor Operations & Services former Offset' of 'CONOPS'. CONOPS vertegenwoordigt de levering van film en chemicaliën alsook een reeks ondersteunende diensten die Agfa levert aan Offset Solutions. Vanaf het tweede kwartaal vertegenwoordigt dit de overeenkomsten met de externe partij ECO3. De omzet vertegenwoordigt de leveringsovereenkomsten, met bijhorende COGS-lasten. De inkomsten met betrekking tot de ondersteunende diensten zullen geboekt worden als Overige Inkomsten, terwijl de kosten met betrekking tot deze ondersteunende diensten in de verschillende lijnen van de verkoop- en algemene beheerskosten worden opgenomen.
Het eerste kwartaal van '23 geeft de financiële gegevens weer alsof de overeenkomsten al in voege zijn. Het eerste kwartaal van '22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het eerste kwartaal van '22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het eerste kwartaal van '23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

in miljoen euroQ1 2023
Q1 2022
herwerkt
Evolutie (excl. wisselkoers)
OMZET   
HealthCare IT57554,8% (3,6%)
Radiology Solutions1021011,6% (0,9%)
Digital Print & Chemicals977922,0% (21,5%)
Contractor Operations and Services – former Offset1418-20,9%
GROEP2702527,2% (7,3%)
AANGEPASTE EBITDA (*)   
HealthCare IT2,74,4-38,2%
Radiology Solutions6,37,0-9,8%
Digital Print & Chemicals6,64,161,8%
Contractor Operations and Services – former Offset1,3(3,4) 
Niet toegewezen(4,0)(4,7) 
GROEP13777,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

"Begin april namen we een belangrijke stap in onze transformatie met de verkoop van onze Offset Solutions-divisie. Deze transactie zal ons in staat stellen om ons te concentreren op onze groeiende marktsegmenten, wat cruciaal is voor ons toekomstig succes. Op businessvlak, zijn we erg tevreden met de kwartaalprestatie van onze groeimotoren in onze divisie Digital Print & Chemicals. Het enorme potentieel van onze Zirfon-membranen voor groene waterstofproductie begint zich te tonen. De omzet van het eerste kwartaal oversteeg immers al die van het volledige jaar 2022. Aangezien hij zich nog in een fase van industriële opschaling en ontwikkeling bevindt, draagt de Zirfon-business nog niet bij aan de resultaten. In de divisie Radiology Solutions zagen we verdere omzet- en rendabiliteitverbeteringen voor Direct Radiography. HealthCare IT zag een stijging met 25% in de order intake. De winstgroei van deze divisie wordt echter beïnvloed door een vertraging in de implementatie van het orderboek, aangezien het gestegen aandeel van de managed services inhoudt dat de omzeterkenning over een langere periode gespreid wordt,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euroQ1 2023
Q1 2022
herwerkt
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet2702527,2% (7,3%)
Brutowinst (*)877811,6%
% van de omzet32,1%30,8% 
Aangepaste EBITDA (*)13777,9%
% van de omzet4,8%2,9% 
Aangepaste EBIT(*)2(5) 
% van de omzet0,8%-1,8% 
Nettoresultaat(66)(7) 
Winst uit voortgezette activiteiten(20)(12) 
Winst uit beëindigde activiteiten(47)5 

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • Exclusief wisselkoerseffecten boekte de Agfa-Gevaert Groep een omzettoename van 7,3%, die vooral toe te schrijven was aan de divisie Digital Print & Chemicals. De groei in deze divisie was niet alleen het gevolg van de overname van Inca Digital Printers, maak ook van prijsverhogingen en van de sterke vraag voor inkten en voor de ZIRFON-membranen voor groene waterstofproductie. Ook HealthCare IT en Radiology Solutions boekten een omzetstijging.
 • Geen rekening houdend met de verkochte activiteiten verbeterde de brutowinstmarge van de Groep van 30,8% van de omzet in het eerste kwartaal van 2022 tot 32,1%, vooral door prijsverhogingen en kostenbesparingen.
 • De aangepaste EBITDA verbeterde tot 13 miljoen euro (4,8% van de omzet).
 • De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 10 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022.
 • De nettofinancieringskosten bedroegen 6 miljoen euro.
 • De belastingkosten stegen tot 5 miljoen euro tegenover 2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022.
 • De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 66 miljoen euro, beïnvloed door verlies van beëindigde activiteiten door de verkoop van Offset Solutions (ten bedrage van 47 miljoen euro).

Balans en kasstroom

 • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 72 miljoen euro aan het einde van 2022 tot een kasoverschot van 24 miljoen euro.
 • Het werkkapitaal (exclusief CONOPS) evolueerde van 32% van de omzet eind 2022 tot 33% in het eerste kwartaal van 2023. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 342 miljoen euro aan het einde van 2022 tot 367 miljoen euro.
 • De Groep genereerde een vrije kasstroom van min 39 miljoen euro.

Vooruitzichten
Over het algemeen verwacht de Agfa-Gevaert Groep voor het volledige jaar 2023 een herstel van de rendabiliteit tegenover 2022.

Vooruitzichten voor 2023 per divisie:

 • HealthCare IT: Terwijl de order intake heel sterk blijft groeien, kunnen de onzekerheid op het vlak van de timing van de uitvoering van het orderboek en de voortdurende kostinflatie resulteren in een zwakkere eerste jaarhelft, gevolgd door een sterkere tweede jaarhelft. Daardoor kan de EBITDA-groei voor het volledige jaar tegenover het vorige jaar vertraagd worden.
 • Radiology Solutions: Er wordt stabiliteit verwacht, met een voortdurende druk op de marges van medische film. De vooruitgang voor Direct Radiography die in de tweede helft van 2022 werd geboekt, zal zich naar verwachting doorzetten.
 • Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een herstel van de rendabiliteit op basis van prijsacties, van acties ter verbetering van de kosten en van een positieve bijdrage van de Inca-overname en van de Zirfon-membranen. De omzet van Zirfon zal sterk blijven groeien.   

HealthCare IT

in miljoen euroQ1 2023
Q1 2022
herwerkt
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet57554,8% (3,6%)
Aangepaste EBITDA (*)2,74,4-38,2%
% van de omzet4,7%8,0% 
Aangepaste EBIT (*)0,92,5-62,4%
% van de omzet1,7%4,6% 

(*) before restructuring and non-recurring items

Eerste kwartaal

 • Het orderboek van HealthCare IT blijft op een gezond niveau. De divisie noteerde tegenover het voorgaande jaar een groei van 25% in de 12 maanden lopende order intake, met een stijging van de hoogwaardige business (eigen software) met 35%. Hoewel de markt momenteel gekenmerkt wordt door vertragingen in de besluitvorming voor grote IT-projecten, tekende de divisie in het eerste kwartaal een voor 7 jaar geldend contract met een Amerikaans geïntegreerd zorgnetwerk in Minnesota, Wisconsin en North Dakota met meer dan 2.000 artsen en 1,1 miljoen beeldvormingsonderzoeken. Een bestaand PACS-systeem wordt er vervangen door Agfa’s Enterprise Imaging-platform.
 • In nieuwe contracten is het aandeel van managed services vaak substantieel, wat typisch betekent dat de omzeterkenning over een langere periode gespreid wordt.
 • Voortbouwend op het momentum dat zich in de tweede jaarhelft van 2022 aftekende, groeide de omzet van HealthCare IT met 3,6% (zonder wisselkoerseffecten) tegenover het eerste kwartaal van 2022.
 • Onder invloed van de voortdurende kostinflatie (onder meer voor hardware en personeelskosten) en ongunstige product/mixeffecten, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 44,9% van de omzet in het eerste kwartaal van 2022 tot 41,7%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 8,0% tot 4,7%.
 • De afgelopen maanden werden Agfa’s innovatie-inspanningen en customer services erkend door verscheidene onderzoeksfirma’s en industrie-experten:
  • Agfa HealthCare werd erkend als Best in KLAS voor zijn Enterprise Imaging for Radiology-oplossing in de categorie PACS Midden-Oosten/Afrika. Deze prestatie is een teken van Agfa HealthCare's focus op het leveren van hoge waarde en ondersteuning aan zijn klanten in de regio.
  • Frost & Sullivan bekroonde Agfa HealthCare met de "Best Practices Customer Value Leadership Award" voor 2023. Deze prijs erkent bedrijven voor hun klantgerichte aanpak en innovatief leiderschap, het bieden van klinisch vertrouwen met patiëntgerichte contextuele intelligentie en het mogelijk maken van soepele samenwerking tussen afdelingen en vestigingen op verschillende locaties.
  • Black Book Market Research bekroonde Agfa HealthCare met de 'Highest Client Satisfaction Award'. Black Book Market Research levert IT-gebruikers en andere belanghebbenden in de gezondheidszorgsector klantervaringen, concurrentieanalyses en aankooptrends.
 • Zoals aangetoond door de positieve ontwikkeling van de order intake werpt de strategie van de divisie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde vruchten af. Deze strategie zal de divisie uiteindelijk in staat stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions

in miljoen euroQ1 2023
Q1 2022
herwerkt
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet1021011,6% (0,9%)
Aangepaste EBITDA (*)6,57,0-7,4%
% van de omzet6,3%6,9% 
Aangepaste EBIT (*)2,21,0121,7%
% van de omzet2,1%1,0% 

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • De medische filmactiviteiten blijven de invloed ondervinden van de huidige geopolitieke situatie. In China herstelde de medische filmvolumes zich van met COVID verband houdende problemen tot normale niveaus. Anderzijds bleef de geleidelijke invoering van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in dat land voor druk op de marges zorgen. In andere regio’s gaat Agfa door met de implementering van zijn prijsbeleid.
 • Agfa blijft de marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography managen met het oog op het behouden van gezonde winstmarges.
 • De Direct Radiography-activiteiten boekten een bescheiden omzetgroei, waarmee de positieve trend van de voorbije kwartalen bevestigd werd. De order intake was lager in Q1 door de geopolitieke situatie en de financiële uitdagingen waarmee veel klanten en overheden geconfronteerd worden.
 • Op het ECR 2023-evenement in Wenen demonstreerden Agfa en Lunit de integratie van de Lunit INSIGHT CXR-software in Agfa’s MUSICA-werkstation. Dankzij deze samenwerking kunnen radiografen automatisch een melding krijgen wanneer levensbedreigende pathologieën in röntgenbeelden van de borst gedetecteerd worden.
 • De eerste effecten van Agfa’s acties om de flexibiliteit van de business te vergroten en om hem beter aan te passen aan de huidige marktomstandigheden (right-sizing van de organisatie, verhuizingen, kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, netto werkkapitaalacties) werden zichtbaar in het eerste kwartaal. Vooral door een sterke verbetering voor DR, groeide de brutowinstmarge van de divisie van 30,3% van de omzet in het eerste kwartaal van 2022 tot 32,2%. Hogere zilverprijzen en inflatiedruk hadden een negatieve impact op de rendabiliteit van de divisie.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euroQ1 2023
Q1 2022
herwerkt
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet977922,0% (21,5%)
Aangepaste EBITDA (*)6,64,161,8%
% van de omzet6,8%5,1% 
Aangepaste EBIT (*)3,11,5112,0%
% van de omzet3,2%1,8% 

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • Op het vlak van digitaal drukken, bleef de sign & display business sterk rendabel groeien op basis van de goede prestatie van de inktproductlijnen voor sign & display-toepassingen en van de overname van Inca Digital Printers. In het eerste kwartaal kwam immers de omzeterkenning van de eerste drie Onset-breedformaatsystemen onder Agfa-merk en gebruik makend van Agfa-inkten. Op het gebied van industriële inkjet, bleven de decordrukactiviteiten de invloed van het zwakke investeringsklimaat ondervinden. Anderzijds begonnen de OEM-inkten weer aan te trekken na een vertraging tegen het einde van 2022.
 • De omzetcijfers voor de Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse groeiden sterk in het eerste kwartaal, in die mate dat ze die van het volledige jaar 2022 al overtroffen. Omdat hij zich nog steeds in fase van industriële opschaling en ontwikkeling bevindt, draagt de business nog niet bij aan de resultaten van de divisie. Intussen gebruiken meer dan 100 actieve klanten Zirfon-membranen, waarmee de status van Zirfon als de efficiëntste technologie voor waterstofproductie via alkaline elektrolyse bevestigd wordt. Verscheidene grote klanten beginnen nu met de bouw van commerciële electrolyzers, wat Agfa in staat stelt om recurrente Zirfon-inkomsten te genereren. Op 7 maart 2023 valideerde de Raad van Bestuur een investering in een nieuwe industriële eenheid voor de Zirfon-membranen in Agfa’s vestiging in Mortsel, België. Dit zal de Groep in staat stellen om klaar te zijn voor de verwachte verdere toename van de vraag. Aangezien deze investering volledig in overeenstemming is met de ambities van de EU om een sterke Europese waterstofeconomie uit te bouwen, diende Agfa een financieringsvoorstel in bij het EU-Innovatiefonds.
 • De zwakte in de elektronica-industrie bleef een impact hebben op de volumes van de geleidende Orgacon-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen.
 • Succesvolle prijsverhogingen, kostenbesparingen en een positieve bijdrage van de overgenomen Inca-activiteiten stelden de divisie in staat om haar brutowinstmarge te herstellen van 18,7% van de omzet in het vierde kwartaal van 2022 tot 31,1%. In het eerste kwartaal van 2022 kwam de brutowinstmarge uit op 30,4% van de omzet.
 • De voorbije maanden werd de organisatie van de divisie aangepast en werden twee nieuwe business leaders toegevoegd aan het managementteam van de divisie. De organisatiestructuur is nu klaar om toekomstige groei te faciliteren.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euroQ1 2023
Q1 2022
herwerkt
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet1418-20,9%
Aangepaste EBITDA (*)1,3(3,4) 
% van de omzet9,4%-19,5% 
Aangepaste EBIT (*)0,0(4,7) 
% van de omzet0,3%-26,9% 

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 • Begin april rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van zijn divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De nieuwe divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.
 • Het eerste kwartaal van '23 geeft de financiële gegevens weer alsof de overeenkomsten al in voege zijn. Het eerste kwartaal van '22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het eerste kwartaal van '22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het eerste kwartaal van '23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies. 

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”
Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2023

Q1 2022
herwerkt
Opbrengsten270252
Kostprijs van verkopen(184)(175)
Brutowinst8777
Verkoopkosten(44)(43)
Algemene beheerskosten(36)(38)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(21)(19)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten11
Overige bedrijfsopbrengsten1318
Overige bedrijfskosten(9)(8)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (8)(12)
Financieringsbaten/(-kosten) - netto--
Financieringsbaten2-
Financieringskosten(2)(1)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto(7)3
Overige financieringsbaten17
Overige financieringskosten(8)(5)
Nettofinancieringslasten (6)2
Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen--
Winst (verlies) voor belastingen(14)(10)
Winstbelastingen(5)(2)
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten(20)(12)
Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen(47)5
Winst (verlies) over de verslagperiode(66)(7)
Winst (verlies) toewijsbaar aan:  
Aandeelhouders van de Onderneming(68)(4)
Minderheidsbelangen1(3)
   
Winst uit bedrijfsactiviteiten(8)(12)
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten(10)(8)
Aangepaste EBIT2(5)
   
Gewone winst per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten(0,13)(0,08)
Gewone winst per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten(0,31)0,05
Gewone winst per aandeel Group (€) – totaal(0,44)(0,02)

(1) In overeenstemming met IFRS 5.33 heeft de onderneming in haar geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten één bedrag opgenomen dat bestaat uit het totaal van de winst na belastingen van de beëindigde bedrijfsactiviteiten en het verlies na belastingen op de verkoop van de nettoactiva die de beëindigde bedrijfsactiviteit vormen. De Groep heeft op 3 april 2023 haar Offset Solutions business verkocht.


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in maart 2022 / maart 2023 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2023
Q1 2022
herwerkt
Winst (verlies) van de periode(66)(7)
Winst (verlies) van de periode uit voortgezette activiteiten(20)(12)
Winst (verlies) van de periode uit beëindigde activiteiten(47)5
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:(8)9
Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(8)9
Kasstroomafdekkingen: 2-
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen1(1)
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening21
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
--
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:-1
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
-1
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen--
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(6)10
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten:(6)4
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten:-6
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan(73)3
Aandeelhouders van de Onderneming(74)5
      Minderheidsbelangen1(2)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette activiteiten toewijsbaar aan(26)(8)
Aandeelhouders van de Onderneming(26)(8)
      Minderheidsbelangen--
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde activiteiten toewijsbaar aan(47)11
Aandeelhouders van de Onderneming(48)13
      Minderheidsbelangen1(2)

(1) In overeenstemming met IFRS 5.33 heeft de onderneming in haar geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten één bedrag opgenomen dat bestaat uit het totaal van de winst na belastingen van de beëindigde bedrijfsactiviteiten en het verlies na belastingen op de verkoop van de nettoactiva die de beëindigde bedrijfsactiviteit vormen. De Groep heeft op 3 april 2023 haar Offset Solutions business verkocht.

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 31/03/2023

31/12/2022
herwerkt
Vaste activa565602
Goodwill215218
Immateriële activa2829
Materiële vaste activa109107
‘Recht-op-gebruik’ activa4245
Investeringen in geassocieerde deelnemingen11
Overige financiële activa45
Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding1818
Handelsvorderingen49
Vorderingen uit leaseovereenkomsten6872
Overige activa-8
Uitgestelde belastingsvorderingen7691
Vlottende activa1.1191.153
Voorraden355487
Handelsvorderingen155291
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten9394
Actuele vorderingen uit winstbelastingen4456
Overige belastingsvorderingen2228
Overige financiële activa-1
Vorderingen uit leaseovereenkomsten2431
Overige vorderingen46
Overige vlottende activa1217
Derivaten33
Geldmiddelen en kasequivalenten111138
Vaste activa aangehouden voor verkoop2962
TOTAAL ACTIVA1.6841.756


 31/03/2023

31/12/2022
herwerkt
Eigen vermogen480561
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming446520
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten9741,042
Overige reserves(1)(3)
Valutakoersverschillen(16)(9)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(908)(908)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen3441
Langlopende verplichtingen 538610
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding483536
Overige personeelsbeloningen69
Rentedragende verplichtingen2941
Voorzieningen1114
Uitgestelde belastingverplichtingen69
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten--
Overige langlopende verplichtingen1-
Kortlopende verplichtingen667585
Rentedragende verplichtingen5725
Voorzieningen2836
Handelsschulden126249
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten106109
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen1629
Overige belastingverplichtingen1432
Overige te betalen posten76
Personeelsbeloningen8595
Overige kortlopende verplichtingen3-
Derivaten12
Verplichtingen direct verband houdend met voor verkoop aangehouden activa224-
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN1.6841.756


Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2023

Q1 2022
Winst (verlies) over de periode(66)(7)
Winstbelastingen83
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen--
Nettofinancieringskosten7(2)
Bedrijfsresultaat(52)(6)
   
Afschrijvingen (exclusief afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa)68
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa57
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill, immateriële activa en materiële vaste activa--
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op recht-op-gebruik activa2-
   
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten-4
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve21
Overheids- en andere subsidies(2)(1)
Resultaat uit de geplande verkoop van beëindigde activiteiten47-
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen57
Opbouw van personeelsverplichtingen2020
Afwaarderingen/terugname op voorraden54
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen(1)(1)
Opbouw/terugname van voorzieningen21
   
Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal4144
   
Wijziging in de voorraden(32)(59)
Wijziging in de handelsvorderingen-(9)
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten-(3)
Wijziging in de werkkapitaalactiva (32)(71)
Wijziging in de handelsschulden(28)3
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten1410
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen(15)13
Wijziging in het werkkapitaal(46)(58)


 Q1 2023

Q1 2022
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(30)(24)
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(5)(4)
Veranderingen in de leaseportfolio104
Veranderingen in ander werkkapitaal(13)(8)
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten-(1)
   
Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten(44)(46)
   
Betaalde belastingen(1)(2)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten(46)(48)
waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten(13)(3)
   
Investeringsuitgaven(7)(7)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa-1
Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen3-
Ontvangen rente31
Ontvangen dividenden--
   
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten(1)(5)
waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten(1)(1)
   
Betaalde rente(2)(1)
Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen(9)-
Inkoop van eigen aandelen-(8)
Ontvangsten uit leningen41-
Terugbetalingen van leningen-(1)
Betaling van leaseschulden(7)(7)
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten(3)(2)
Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald-7
   
Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten19(13)
waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten(2)(2)
   
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(27)(66)
   
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode138398
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(27)(66)
Impact van valutakoersverschillen(3)(2)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode108330

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRSin miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingenValutakoersverschillenTotaalTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 20221872101.284-2(2)(1.033)(15)63254685
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--(4)-----(4)(3)(7)
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----1--89110
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--(4)-1--85(2)3
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Inkoop eigen aandelen---(8)----(8)-(8)
Vernietiging eigen aandelen--(8)8-------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(8)-----(8)-(8)
            
Balans op 31 maart 20221872101.272-2(2)(1.034)(7)62951680
            
Balans op 1 januari 20231872101.042-(1)(2)(908)(9)52041561
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--(68)-----(68)1(66)
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen-----2-(8)(6)-(6)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--(68)--2-(8)(74)1(72)
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden---------(9)(9)
Inkoop Eigen Aandelen-----------
Vernietiging Eigen Aandelen-----------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen---------(9)(9)
            
Balans op 31 maart 2023187210974-(1)-(908)(16)44634480

Bijlages