Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis en HiloProbe gaan samenwerken op darmkankertest

PERSBERICHT: 9 mei 2023, 07:00 CEST

Biocartis en HiloProbe gaan samenwerken op darmkankertest

Mechelen, België - 9 mei 2023 - Biocartis Group NV (het 'Bedrijf' of ' Biocartis '), een innovatief bedrijf op het gebied van moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), en HiloProbe, een in Umeå (Zweden) gevestigd biotechnologiebedrijf gericht op het personaliseren van diagnostiek voor colorectale kanker, kondigen vandaag aan dat ze een samenwerking zijn aangegaan die zich in eerste instantie zal richten op de commercialisering van ColoNode®, een CE-gemarkeerde IVD-genexpressie test die kan helpen bij het detecteren van nodale metastase bij colorectale kanker (CRC) patiënten. ColoNode® zal als handmatige kit worden gedistribueerd door Biocartis naar gespecialiseerde laboratoria in geselecteerde Europese landen.

CRC is het op twee na meest voorkomende type kanker ter wereld, met naar schatting 1,9 miljoen nieuwe gevallen en 0,9 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd1. 70-90% van de CRC-patiënten kan een chirurgische resectie van de tumor ondergaan2. Internationale richtlijnen hebben het tumor-kliermetastase (TNM) stadiëringsysteem geïntroduceerd, dat de primaire tumor (T), lymfekliermetastase (N) en verre metastasen (M) beoordeelt om ziekte-herval en overleving te voorspellen. Als belangrijk onderdeel van dit stadiëringsysteem worden de lymfeklieren die zich in het weggenomen deel van de dikke darm bevinden, onderzocht op de aanwezigheid van uitgezaaide tumorcellen. De status van de lymfeklieren is ook een belangrijke factor bij de beslissing over postoperatieve adjuvante chemotherapie. De routinemethode om de status van de lymfeklieren (pN) te bepalen is microscopisch onderzoek van H&E-gekleurde3 lymfeklierweefselsecties. Een methode die haar beperkingen heeft: de methode is namelijk ongevoelig en subjectief, vereist speciaal opgeleide pathologen, onderzoekt <1% van het volume van de lymfeklieren en kan geen onderscheid maken tussen agressieve en relatief onschadelijke tumorcellen.

ColoNode® is een CE-gemarkeerde IVD-genexpressietest die tumorcellen detecteert en karakteriseert in postoperatieve CRC-lymfeklierstalen. De ColoNode®-kit kan tot 100% van het volume van de lymfeklieren analyseren en is gevoeliger in het detecteren van tumorcellen dan H&E-kleuring. Bovendien biedt de test een schatting van het risico op terugkeer van CRC4, gebaseerd op de in de ColoNode®-kit opgenomen markers voor tumorgroei.

De samenwerking zal zich in eerste instantie richten op de commercialisering van de ColoNode® CE-gemarkeerde IVD-manuele kit in geselecteerde Europese landen door Biocartis . Afhankelijk van het succesvolle commerciële gebruik van de manuele kit, zullen HiloProbe en Biocartis de ontwikkeling van een volledig geautomatiseerde versie van de test op Biocartis ' gedecentraliseerde Idylla™ platform overwegen.

Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis , licht toe: "We zijn verheugd om samen te werken met HiloProbe aan de distributie van de ColoNode® kit. Dit stelt ons in staat om ons productaanbod aan klanten op het gebied van colorectale kanker te verbreden, als aanvulling op tests voor RAS-biomarkers en MSI op ons Idylla™ platform. De samenwerking ondersteunt onze missie om de toegang van patiënten tot precisiegeneeskunde in oncologie te maximaliseren."

Lina Olsson, Chief Executive Officer van HiloProbe, voegde toe: "We zijn erg blij om een samenwerking en een langdurige relatie met Biocartis te starten, die onze focus op colorectale kanker versterkt dankzij Biocartis gevestigde verkoop- en distributienetwerk in een groot aantal landen. Verdere ontwikkeling van een volledig geautomatiseerde versie van ColoNode® op het Idylla™ platform heeft ook veel potentieel voor ColoNode® om sneller en gemakkelijker bij te dragen aan de veiligere selectie van patiënten die baat zouden kunnen hebben bij postoperatieve adjuvante behandeling."

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail     rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm       +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker, leverkanker en borstkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg ons op Twitter: @Biocartis_,Facebook of LinkedIn.

Over Hiloprobe
HiloProbe is een biotechnologiebedrijf dat in 2016 is opgericht door een groep wetenschappers die al meer dan 15 jaar samenwerken. Ze hebben zich gericht op het ontwikkelen van klinisch bruikbare biomarkers bij colorectale kanker, specifiek door het analyseren van de regionale lymfeklieren in het weggenomen weefsel. Het bedrijf heeft een beperkt aantal biomarkers geïdentificeerd die, wanneer ze samen worden geanalyseerd, de agressiviteit van tumorcellen in de lymfeklieren kunnen detecteren en classificeren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van ColoNode®, een product op basis van mRNA-biomarkeranalyse, met als doel de behandelingsefficiëntie te verbeteren en levens te redden van mensen met colorectale kanker.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis . Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.
Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.


1 Globocan 2020 and Xi and Xu. Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040. Translational Oncology 14 (2021): 101174
2 American Joint Committee on Cancer (AJCC) en International Union Against Cancer (UICC)
3 H&E (hematoxyline-eosine) kleuring is de meest gebruikte weefselkleuring in de histopathologie
4 Ohlsson et al. Int J Cancer 2012, 130: 1833; Ohlsson et al. Br J Cancer 2012, 107: 150; Olsson et al, PLoS ONE 2020, 15: e0229007; Olsson et al. Dis Colon Rectum 2021, 64: 1354