KBC Groep: Dividendaankondiging

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KBC GROEP

Naamloze vennootschap

Havenlaan 2 - 1080 Brussel

BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)

www.kbc.com


DIVIDENDAANKONDIGING

Mededeling van 4 mei 2023 om 18.00 uur

De Jaarvergadering van 4 mei 2023 heeft beslist over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 een bruto dividend uit te keren van 4 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 1 euro per aandeel op 16 november 2022, bedraagt het bruto slotdividend 3 euro voor elk aandeel (2.10 euro na aftrek van de roerende voorheffing van 30%).

De relevante data zijn:

  • ex-coupondatum: 9 mei 2023
  • recorddatum: 10 mei 2023
  • betaaldatum: 11 mei 2023

Bijlage