Corbion: Interim Management Statement Q1 2023

Corbion , het in Amsterdam genoteerde duurzame ingrediëntenbedrijf dat middels de toepassing van wetenschap streeft naar behoud van alles wat belangrijk is, publiceert vandaag zijn resultaten over het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2023.

Belangrijke ontwikkelingen eerste kwartaal 2023

  • De netto-omzet kwam uit op € 359,6 miljoen, een toename van 12,3%, waarvan 8,9% autonoom
  • De aangepaste EBITDA bedroeg € 48,4 miljoen, een toename van 21,0%, waarvan 18,5% autonoom
  • Het bedrijfsresultaat was € 26,9 miljoen; een afname van -10.9% door een boekwinst vorig jaar van € 9,0 miljoen in verband met de verkoop van een magazijn in de VS. De autonome groei was 16.5%
  • Netto-omzet kernactiviteiten: autonome groei van 9,9%; de hogere prijzen compenseerden de volume/mix-daling ruimschoots
  • Aangepaste EBITDA kernactiviteiten: autonome groei van 18,5%
  • Vooruitzichten voor boekjaar 2023 zijn verbeterd: de autonome groei van de aangepaste EBITDA van de kernactiviteiten komt uit aan de bovenkant van de bandbreedte van 15-20%
  • Uitvoering strategie ‘Advance 2025’ op schema

€ miljoenKw1 2023Kw1 2022Totale groeiAutonome groei
Netto-omzet359,6320,112,3%8,9%
Aangepaste EBITDA48,440,021,0%18,5%
Bedrijfsresultaat26,930,2-10,9%16,5%
Kernactiviteiten    
Netto-omzet312,5276,213,1%9,9%
Aangepaste EBITDA41,634,719,9%18,5%

Olivier Rigaud, CEO, gaf de volgende toelichting op de vandaag gepresenteerde resultaten:

“In een omgeving met hoge inflatie lieten zowel de netto-omzet als de aangepaste EBITDA sterke groei zien in het eerste kwartaal. In de loop van 2022 voerden we met succes prijsverhogingen door ter compensatie van de hogere inputkosten. De inputprijzen vertonen nu de eerste tekenen van enige afname.

Bij Sustainable Food Solutions zagen we voorraadafbouw in de waardeketen, alsook enkele indicaties dat de vraag van consumenten afnam in lijn met de macrosituatie. Zoals eerder aangegeven, verwachten we dat onze uitbreidingsplannen gericht op aansluitende producten en markten zullen bijdragen aan de omzetgroei in het tweede halfjaar van 2023. Bij Lactic Acid & Specialties hielden de lagere verkopen aan de joint venture TotalEnergies Corbion aan, terwijl onze segmenten Pharma en Biomedical nog altijd goed presteerden. Het business segment Algae Ingredients boekte aanhoudend sterke en winstgevende groei, en we hebben activiteiten ontplooid gericht op het genereren van verdere groei buiten de aquacultuur.

Ondanks enkele uitdagende omstandigheden liggen we dankzij de resultaten van Corbion in het eerste kwartaal op koers voor een verbetering van onze aangepaste EBITDA in 2022 (in absolute termen). Daarom hebben we de verwachte groei verhoogd tot de bovenkant van onze richtbandbreedte van 15-20%. Bovendien verloopt het proces van desinvestering van onze Amerikaanse emulgatorenactiviteit goed en we verwachten voor eind 2023 de transactie af te ronden. ”


Bijlage