ONWARD neemt deel aan komende wetenschappelijke en beleggersevents

EINDHOVEN, Nederland, LAUSANNE, Zwitserland, en BOSTON, MA USA, April 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie (SCI), heeft vandaag aangekondigd dat het management de komende weken de volgende conferenties zal bijwonen:

 • Needham Annual Healthcare Conference
  17-20 april 2023
  Virtueel event
  Lara Smith Weber, CFO, zal een bedrijfspresentatie geven.
 • DMGP Congres (36e jaarlijkse bijeenkomst van de Duitstalige Medische Vereniging voor Paraplegie)
  19-22 april
  Nottwil, Zwitserland
  Grégoire Courtine, CSO, zal samen met Dr. Jocelyne Bloch de keynote speech verzorgen.
 • LSX World Congress
  3-4 mei 2023
  Londen, UK
  Dave Marver, CEO, zal aanwezig zijn en deel uitmaken van een panel.
 • “Invest & Connect Group ” by KPMG & the Vaud Chamber of Commerce and Industry (CVCI)
  13 juni 2023
  Lausanne, Zwitserland
  Lara Smith Weber, CFO, zal de keynote toespraak houden op dit start-up evenement.
 • Stifel European Healthcare Conference
  28-30 juni 2023
  Bordeaux, Frankrijk
  Dave Marver, CEO, zal aan de conferentie deelnemen.

Informatie over komende conferenties en evenementen is beschikbaar in het beleggersluik van de ONWARD website op https://ir.onwd.com/news-events.

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën creëert om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie. Het werk van ONWARD borduurt voort op meer dan een decennium van fundamenteel wetenschappelijk en preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd in 's werelds toonaangevende laboratoria voor neurowetenschappen. De ARC Therapy van ONWARD, die kan worden toegepast via implanteerbare (ARC-IM) of externe (ARC-EX) systemen, is ontworpen om gerichte, geprogrammeerde ruggenmergstimulatie toe te dienen om beweging en andere functies te herstellen bij mensen met ruggenmergletsel en andere bewegingsbeperkingen.

ONWARD heeft acht Breakthrough Device Designations van de US FDA ontvangen die zowel ARC-IM als ARC-EX omvatten. ARC-EX is een extern, niet-invasief platform dat bestaat uit een stimulator en een draadloos programmeerapparaat. In 2022 werden positieve top-line gegevens gerapporteerd van de eerste pivotale studie van het bedrijf, Up-LIFT genaamd, waarin het vermogen van transcutane ARC Therapy wordt geëvalueerd om de kracht en functie van de bovenste extremiteiten te verbeteren. Het bedrijf bereidt nu aanvragen voor goedkeuring voor het in de handel brengen in de VS en Europa voor. ARC-IM bestaat uit een implanteerbare pulsgenerator en lead die in de buurt van het ruggenmerg worden geplaatst. Het bedrijf voltooide het eerste gebruik van de ARC-IM neurostimulator bij mensen en meldde positieve tussentijdse klinische resultaten voor ARC-IM therapie voor verbeterde bloeddrukregeling na SCI in 2022.

Het hoofdkantoor van ONWARD is gevestigd in Eindhoven, Nederland. Het heeft een Science and Engineering Center in Lausanne, Zwitserland, en een groeiende Amerikaanse aanwezigheid in Boston, Massachusetts. De onderneming heeft een academische samenwerking met NeuroRestore, een samenwerkingsverband tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (EPFL) en het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne (CHUV). Voor aanvullende informatie over het bedrijf kunt u terecht op ONWD.com. Voor toegang tot onze financiële kalender voor 2023 gaat u naar IR.ONWD.com.

Voor aanvragen rond het bedrijf:

ONWARD

info@onwd.com

Voor vragen van de media en investeerders:

Backstage Communication

België:
Gunther De Backer
gunther@backstagecom.be
Tel +32 475.903.909

Nederland:
Barbara Willems
barbara@backstagecom.be
Tel 06- 4480 2699

Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard verschillende risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een ongunstige invloed hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van de verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige actualisering of herziening bekend te maken van enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochterondernemingen of de kaderleden of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, noch aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht.