Umicore - Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen

Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen

Umicore nodigt haar aandeelhouders uit om deel te nemen aan haar gewone en bijzondere aandeelhoudersvergaderingen die zullen plaatsvinden op donderdag 27 april 2023 om 17 uur CET in de kantoren van Umicore (Broekstraat 31, 1000 Brussel).

De vergaderingen zullen ook live via webcast worden uitgezonden zonder de mogelijkheid om te stemmen of vragen te stellen tijdens de webcast. De link naar de webcast zal beschikbaar worden gesteld op de website van Umicore .

Alle details betreffende de agenda, de toelatingsvoorwaarden, de stemmethoden en de documentatie voor de aandeelhoudersvergaderingen kunnen hier worden geraadpleegd.

 

Voorgestelde wijzigingen in de raad van toezicht

Eric Meurice heeft te kennen gegeven op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering terug te willen treden uit de raad van toezicht, na een ambtstermijn van in totaal 8 jaar. Ook het mandaat van Ines Kolmsee loopt af na 12 jaar. 

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht, verklaarde: "Namens mijn collega's en mijzelf wil ik Eric Meurice en Ines Kolmsee bedanken voor hun scherpe inzichten en voor de zeer relevante expertise die zij tijdens hun ambtstermijn in de raad van toezicht (en daarvoor in de directieraad) hebben ingebracht. Ik wil met name Ines bedanken voor haar leiderschap van het auditcomité gedurende de afgelopen jaren."

De raad van toezicht stelt voor Marc Grynberg te benoemen tot nieuw lid van de raad van toezicht.

Marc Grynberg was Chief Executive Officer van Umicore van november 2008 tot november 2021. Tijdens zijn CEO-mandaat positioneerde hij de onderneming als wereldleider in materialen voor schone mobiliteit en in recyclage. Hij vervoegde Umicore in 1996, was Chief Financial Officer van de onderneming tussen 2000 en 2006 en leidde de activiteit Automotive Catalysts van 2006 tot 2008. Momenteel is hij onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van Nexans . Hij is lid van het Strategy & Sustainability Committee, het Audit & Risk Committee en werd onlangs benoemd tot klimaatdirecteur van de onderneming. Hij is ook onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van Wienerberger en lid van het innovatie- en duurzaamheidscomité, het audit- en risicocomité en het vergoedingscomité.

"Ik ben zeer verheugd de benoeming van Marc Grynberg voor te stellen, zoals reeds voorzien bij zijn terugtreden als CEO 18 maanden geleden. Marc's ongeëvenaarde kennis van Umicore en haar markten is een sterke troef voor de onderneming en zal de raad van toezicht van Umicore verder versterken. Marc brengt ook een grondige kennis mee van de bredere innovatie- en duurzaamheidscontext, die essentieel is op weg naar de 2030 RISE-ambities van Umicore ", aldus Thomas Leysen.


Comités van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft met ingang van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering twee nieuwe comités ingesteld: het investeringscomité en het duurzaamheidscomité. Deze comités zullen de raad van toezicht bijstaan bij het toezicht op de kapitaaluitgaven van de Groep ter ondersteuning van de groei in het kader van de RISE 2030 strategie enerzijds, en bij het leveren van prestaties in lijn met de Let's Go for Zero-ambities anderzijds.

Birgit Behrendt zal het duurzaamheidscomité voorzitten. De leden zijn Françoise Chombar, Alison Henwood en Mario Armero. Het investeringscomité zal bestaan uit Birgit Behrendt, Marc Grynberg1 en Laurent Raets, onder voorzitterschap van Thomas Leysen.

Alison Henwood zal Ines Kolmsee vervangen als voorzitter van het auditcomité. Zij vervoegde Umicore als onafhankelijk lid de raad van toezicht en van het auditcomité in september 2022.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com 
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com 
Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com 


Media Relations

Marjolein Scheers+32 2 227 71 47marjolein.scheers@umicore.com 
Caroline Jacobs+32 2 227 71 29caroline.jacobs@umicore.com 


Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en had meer dan 11.000 mensen in dienst.
1 Onder voorbehoud van zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 27 april 2023.