Van Lanschot Kempen publiceert Jaarverslag 2022

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 23 februari 2023

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag haar Jaarverslag 2022. In dit verslag bieden we onze aandeelhouders en andere stakeholders een integraal overzicht van onze resultaten in 2022 en onze toegevoegde waarde als onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager.

Het Engelstalige jaarverslag – bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening, het remuneratierapport en een aantal bijlagen – is beschikbaar op onze website: www.vanlanschotkempen.com/resultaten.

ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel.

FINANCIËLE AGENDA
4 mei 2023                  Publicatie trading update eerste kwartaal 2023
25 mei 2023                Algemene vergadering
29 mei 2023                Ex-dividend datum
6 juni 2023                  Betaaldatum dividend 2022
24 augustus 2023        Publicatie halfjaarcijfers 2023
2 november 2023         Publicatie trading update derde kwartaal 2023

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com
Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage