Bekaert - Voltooiing van het Inkoopprogramma Eigen Aandelen en update Liquiditeitscontract

Voltooiing van het Inkoopprogramma Eigen Aandelen en update Liquiditeitscontract

Periode van 9 februari 2023 tot 15 februari 2023

Inkoop van Eigen Aandelen Programma voltooid


Op 25 februari 2022 kondigde Bekaert een programma (het "Programma") aan om eigen aandelen in te kopen tot € 120 miljoen. Het Programma werd opgesplitst in vier gelijke tranches van elk maximaal € 30 miljoen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat de vierde en laatste tranche van het Programma voltooid is. Tijdens de vierde tranche, die begon op 18 november 2022 en eindigde op 13 februari 2023, kocht de onderneming 820 929 gewone aandelen aan voor een totaalbedrag van € 30 miljoen. Tijdens het volledige Programma kocht Bekaert 3 488 344 aandelen voor een totaalbedrag van € 117,3 miljoen.

Zoals eerder aangekondigd is het doel van het Programma het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap. Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Tot nu werden 1 449 409 eigen aandelen vernietigd. De uitstaande balans van de aangekochte aandelen (2 038 935 aandelen) zal vernietigd worden voor eind februari 2023.

Bekaerts referentieaandeelhouder, Stichting Administratiekantoor Bekaert (STAK) en de personen die handelen in onderling overleg met STAK, hebben de onderneming op de hoogte gebracht dat zij de gepaste maatregelen zullen treffen zodat hun stemrechten in Bekaerts aandelenkapitaal het niveau van bij de aankondiging van het inkoopprogramma (36,13%) niet overschrijden tegen eind februari 2023.

Gedurende de periode van 9 februari 2023 tot 13 februari 2023 heeft Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 38 369 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de vierde tranche van het Programma gedurende de periode van 9 februari 2023 tot 13 februari 2023:

  Inkoop van aandelen
Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde
prijs (€)
Hoogste
prijs (€)
Laagste
prijs (€)
Bedrag (€)
9 februari 2023 Euronext Brussels 6 345 40,24 40,48 39,80 255 323
  MTF CBOE 3 952 40,21 40,44 39,78 158 910
  MTF Turquoise 765 40,25 40,44 39,96 30 791
  MTF Aquis 1 497 40,25 40,46 39,92 60 254
10 februari 2023 Euronext Brussels 7 833 39,93 40,40 39,64 312 772
  MTF CBOE 4 808 39,95 40,38 39,62 192 080
  MTF Turquoise 889 39,96 40,36 39,76 35 524
  MTF Aquis 1 893 39,96 40,38 39,62 75 644
13 februari 2023 Euronext Brussels 7 725 39,74 39,90 39,60 306 992
  MTF CBOE 2 662 39,76 39,90 39,64 105 841
  MTF Turquoise
  MTF Aquis
Totaal   38 369 39,98 40,48 38,86 1 534 131

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 2 september 2022, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 9 februari 2023 tot 15 februari 2023 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 500 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 9 februari 2023 tot 15 februari 2023:

  Aankoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
9 februari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
10 februari 2023 400 39,90 39,90 39,90 15 960
13 februari 2023 1 200 39,69 39,80 39,54 47 628
14 februari 2023 800 39,45 39,50 39,40 31 560
15 februari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
Totaal 2 400 95 148


  Verkoop van aandelen
Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€)
9 februari 2023 1 900 40,15 40,40 39,80 0
10 februari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
13 februari 2023 0 0,00 0,00 0,00 0
14 februari 2023 2 000 39,86 40,00 39,80 79 720
15 februari 2023 1 600 40,20 40,40 39,90 64 320
Totaal 5 500 144 040

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 37 636 aandelen.

Op 15 februari 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 4 750 289 eigen aandelen aan, of 8,05% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website. 

 

Bijlage