Nyrstar NV – update met betrekking tot de recente procedure

Nyrstar NV – update met betrekking tot de recente procedure

13 januari 2023 om 12.30pm CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) geeft vandaag een update over de kortgedingprocedure met betrekking tot voorlopige maatregelen die door bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap (de “Eisers”) werd ingesteld middels een dagvaarding van 3 januari 2023. Deze zaak werd op 6 januari 2023 ingeleid bij de rechtbank met het oog op de bepaling van een procedurele kalender, maar de zaak werd verdaagd naar de zitting van vandaag.

De Vennootschap deelt mee dat zij tijdens de zitting van vandaag aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) heeft bevestigd dat zij geen algemene vergadering zal houden met de ontbinding als agendapunt noch een uitnodiging zal versturen voor een algemene vergadering met de ontbinding als agendapunt tot de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank een beslissing zal hebben geveld over de voorlopige maatregelen die de Eisers hebben gevorderd met betrekking tot de ontbinding van de Vennootschap. De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank heeft van deze bevestiging akte genomen op het zittingsblad.

Na uitwisseling van conclusies zal de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank deze zaak behandelen op 25 april 2023.

Een gedetailleerd overzicht van de lopende procedures is beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings.

Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstarnv.be.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal       anthony.simms@nyrstarnv.be

Bijlage