Van Lanschot Kempen - ESG-analyse vastgoed: Slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven heeft doelen gesteld voor een netto-nul-CO2-uitstoot in 2050

Amsterdam/'s-Hertogenbosch, 15 december 2022

Van Lanschot Kempen stimuleert de vastgoedsector, de grootste veroorzaker van de wereldwijde CO2-uitstoot, om de ambities naar netto-nul te versnellen

  • Vastgoedbedrijven lopen achter met het meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen. Slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven heeft op zowel scope 1, 2 als 3 netto-nul-doelstellingen (extern gecontroleerd), ondanks het feit dat de sector de grootste uitstoter van broeikasgassen is.
  • 80% van de vastgoedbedrijven heeft op bestuursniveau geen toezicht op het bereiken van de doelstelling voor broeikasgasemissies en bij slechts 7% van deze bedrijven zijn de bonussen voor het seniormanagement gerelateerd aan de broeikasgasdoelstellingen.
  • Van Lanschot Kempen benadrukt de noodzaak van meer transparantie en voortuitgang op het gebied van duurzaamheid en ziet als investment manager binnen real assets ruimte voor verbetering in de transitie naar netto nul.

Real assets veroorzaken ten minste 60% van de totale uitstoot van broeikasgassen1. Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door Van Lanschot Kempen , heeft wereldwijd slechts 10% van de beursgenoteerde vastgoedondernemingen volledige doelstellingen geformuleerd voor het bereiken van een (extern geverifieerde) netto-nul-uitstoot van broeikasgassen voor zowel scope 1, 2 als 3 in 2050.

60% van de beursgenoteerde vastgoedbedrijven onderzoekt momenteel nog steeds hoe zij zelf in 2050 kunnen voldoen aan een netto nul-uitstoot. Ze hebben hun onderzoek tot dusver nog niet omgezet in toezeggingen, terwijl dringend actie noodzakelijk is. Van de door Van Lanschot Kempen geanalyseerde ondernemingen die wel stappen hebben gezet, heeft 13% publiek gemaakt dat ze ernaar streven om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Zij geven echter geen verdere informatie over hoe ze dit willen gaan bereiken. 17% van de vastgoedbedrijven past een incomplete aanpak toe. Deze ondernemingen hebben publiek gemaakt dat ze streven naar CO2-neutraliteit, maar niet voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen. Slechts 10% van de geanalyseerde ondernemingen heeft verklaard in 2050 netto neutraal te willen zijn voor alle materiële uitstoot van broeikasgassen en laat de doelstellingen extern verifiëren. Volgens Van Lanschot Kempen is dit de complete aanpak waarnaar elke onderneming zou moeten streven.

Het Real Assets-team van Van Lanschot Kempen heeft wereldwijd vastgoedbedrijven geanalyseerd om te beoordelen hoeveel voortgang de sector boekt met het realiseren van de klimaatveranderingsdoelen van Parijs2. De analyse bestrijkt 92% van de totale marktkapitalisatie van de beursgenoteerde vastgoedmarkt. Dit komt neer op een wereldwijde waarde van bijna $ 2 biljoen aan vastgoed. Tijdens de analyse is het environmental pathway gemeten en is een grondige analyse gemaakt van de duurzaamheids- en jaarverslagen van de ondernemingen over het jaar 2021, waarbij is gekeken naar de stappen die ze moeten nemen om in 2050 op een uitstoot van netto nul uit te komen3.

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com


Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Professional Solutions, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige origineel en wordt ter beschikking gesteld in het Nederlands. In geval van verschillen prevaleert de Engelstalige versie. Aan de vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bijlage