Solvay kondigt vervroegde terugbetaling aan van USD senior obligaties

Brussel, 22 november 2022 - voor opening van de beurs - Solvay heeft een bericht van vervroegde terugbetaling in zijn geheel bezorgd aan de houders van door Solvay gegarandeerde US dollar 3,50% senior notes van Cytec met ISIN / CUSIP (US23282AJ97 / 232820AJ9) met een uitstaande hoofdsom van 196.086.000 USD. De terugbetaling zal worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van de obligaties.

De aflossingsdatum is 1 januari 2023. De aflossingsprijs bedraagt 100% van de hoofdsom van de op de aflossingsdatum af te lossen obligaties, vermeerderd met de lopende en onbetaalde rente daarop tot en met de aflossingsdatum (zijnde USD 1.715.752,50). De betaalagent is The Bank of New York Mellon .

Karim Hajjar, CFO van Solvay , verklaarde: "Deze vervroegde aflossing wordt gefinancierd uit bestaande financiële middelen en werd mogelijk gemaakt door de aanhoudend sterke financiële prestaties en de generatie van cash in het bijzonder. Sinds 2019 benadert de totale schuldafbouw van schulden en pensioenen €3 miljard en de leverage bedroeg eind september 2022 1,2x, een laagterecord. De aanhoudende versterking van onze balans biedt een goede basis voor het project dat ons in de tweede helft van 2023 zal splitsen in twee sterke, onafhankelijke toonaangevende bedrijven." 


 

Bijlage