Nyrstar NV – Hof van Beroep bevestigt intrekking aanstelling college van vennootschapsrechtelijke deskundigen en stopzetting vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek

Nyrstar NV – Hof van Beroep bevestigt intrekking aanstelling college van vennootschapsrechtelijke deskundigen en stopzetting vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek

 18 november 2022 om 7am CET

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nyrstar NV (de "Vennootschap") geeft vandaag een update over de beroepsprocedure in verband met een eerste beschikking van 30 oktober 2020 (de "Oorspronkelijke Beschikking") en twee latere beschikkingen van 2 juli en 9 november 2021 (de "Beschikkingen") van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen).

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft bevestigd dat de aanstelling van het college van vennootschapsrechtelijke deskundigen wordt ingetrokken en het deskundigenonderzoek wordt stopgezet.

Achtergrond
Zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 30 oktober 2020, heeft de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) in haar Oorspronkelijke Beschikking een college van vennootschapsrechtelijke deskundigen aangesteld om bepaalde transacties van de Vennootschap te onderzoeken. Op 15 december 2020 tekende de Vennootschap beroep aan tegen de Oorspronkelijke Beschikking bij het Hof van Beroep te Antwerpen.

Op 4 februari 2021 stelden Trafigura PTE Ltd. en Trafigura Group PTE Ltd. derdenverzet in tegen de Oorspronkelijke Beschikking. De Vennootschap en de oorspronkelijke eisende aandeelhouders werden ook bij deze procedure betrokken. In dit derdenverzet is op 2 juli 2021 een eerste Beschikking gewezen, zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 5 juli 2021. Daarin had de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) de oorspronkelijke eisende aandeelhouders bevolen om aan de rechtbank een gedetailleerd overzicht van hun transacties in de aandelen van de Vennootschap over te leggen. Op 9 november 2021 heeft de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen), zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 9 november 2021, een tweede Beschikking gewezen in dit derdenverzet. Daarin heeft de Voorzitter het derdenverzet van Trafigura PTE Ltd. en Trafigura Group PTE Ltd. gegrond verklaard en de Oorspronkelijke Beschikking vernietigd ten aanzien van Trafigura PTE Ltd, Trafigura Group PTE Ltd, de Vennootschap en de oorspronkelijke eisende aandeelhouders, zodat de aanstelling van de deskundigen werd ingetrokken en het deskundigenonderzoek werd stopgezet. Op 23 december 2021 stelden de oorspronkelijke eisende aandeelhouders en bepaalde nieuw tussenkomende eisende aandeelhouders hoger beroep in tegen de Beschikkingen bij het Hof van Beroep te Antwerpen.

Beide hogere beroepen werden behandeld op de zitting van 6 oktober 2022.

Op 17 november 2022 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen een arrest gewezen in deze hogere beroepen. In dit arrest heeft het Hof van Beroep het door de eisende aandeelhouders ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en de Beschikking van 9 november 2021 bevestigd, waardoor de aanstelling van het college van vennootschapsrechtelijke deskundigen wordt herroepen en het deskundigenonderzoek wordt stopgezet. Het Hof van Beroep heeft geoordeeld dat er geen indicaties zijn van ernstig gevaar voor het vennootschapsbelang van de Vennootschap, en dus dat een deskundigenonderzoek niet gerechtvaardigd is. Het Hof van Beroep heeft ook de procedure met betrekking tot het hoger beroep van de Vennootschap tegen de Oorspronkelijke Beschikking samengevoegd en bevestigd dat dergelijk hoger beroep zonder voorwerp geworden is gezien het arrest. Het Hof van Beroep heeft ten slotte bevolen dat de kosten ten laste blijven van de partijen die ze maakten, en heeft de eisende aandeelhouders bevolen om 50% van de kosten opgelopen door de Vennootschap in het deskundigenonderzoek terug te betalen.

De Vennootschap analyseert dit nieuw arrest momenteel samen met haar juridische adviseurs.

Een gedetailleerd overzicht van de lopende procedures is beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings.

Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstarnv.be.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal       anthony.simms@nyrstarnv.be

Bijlage