Nextensa NV: Toelichting van de Raad van Bestuur over Q3 2022


TOELICHTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER Q3 2022


GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 14 november 2022

17u40 CESTHIGHLIGHTS

Voor Q3 2022 noteren we volgende kerndata:

• Het netto-resultaat op 30 september 2022 bedraagt €41,5 miljoen of €4,15 per aandeel

• De huuropbrengsten zijn gestegen met €3,9 miljoen in vergelijking met Q3 vorig jaar en bedragen nu €51,6 miljoen

• De bezettingsgraad van de totale investeringsportefeuille stijgt naar 91,20% in vergelijking met 89,09% eind 2021

• De financiële schuldgraad is gedaald van 48,56% eind 2021 naar 45,70% op 30 september 2022

• Er zijn reeds meer dan 100 appartementen gereserveerd van het Park Lane fase II project op de Tour & Taxis-site

• In oktober 2022 werd het gebouw Darwin I – “Bronze Gate” op Cloche d’Or verkocht voor een bedrag van 65 miljoen euro

• Een huurcontract werd afgesloten met CD&V voor 1.500 m² aan kantoren op Gare Maritime in Brussel en met B&B HOTELS

voor de ontwikkeling van een hotel met 150 kamers op Cloche d’Or in Luxemburg


Bijlage