Informatie met betrekking tot het Totaal Aantal Stemrechten (Noemer) volgend op NEGMA Conversie-Notificatie

Negma Group heeft 130 converteerbare obligaties in Oxurion geconverteerd resulterende in een kapitaalverhoging van EUR 325.000. Deze conversie vormt deel van Negma Group’s EUR 30 miljoen kapitaaltoezegging1 die aan Oxurion zal toelaten om te focussen op de voortgang van haar nieuwe en gedifferentieerde kandidaatgeneesmiddel voor de achterkant van het oog dat zich richt op potentiële marktkansen met een waarde van meer dan USD 5 miljard.

Leuven, BELGIUM, Boston, MA, VS 11 november 2022 19.00u CET – Overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR) (de “Vennootschap” of “ Oxurion ”), de onderstaande informatie openbaar, volgend op de uitgifte van 16.250.000 nieuwe gewone aandelen op 7 november 2022, voor een totaalbedrag van EUR 325.000, ten gevolge van de conversie van 130 soort B converteerbare obligaties, in het kader van de kapitaaltoezegging afgesloten met Negma Group.

Volgend op de voltooiing van de kapitaalverhoging door conversie van de converteerbare obligaties, bedraagt het totaal aantal door Oxurion uitgegeven aandelen 109.075.765 uitstaande gewone aandelen met stemrecht (ten opzichte van 92.825.765 uitstaande gewone aandelen voorheen). Dit getal zal worden gebruikt als noemer voor de berekening van de percentages inzake het aandelenbezit.

Daarom publiceert Oxurion de volgende bijgewerkte informatie:

 • Kapitaal (EUR)
72.981.161,32  
 • Totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen)
109.075.765  
 • Totaal aantal gewone aandelen (= noemer)
109.075.765  
 • Totaal aantal uitstaande, toegekende rechten die het recht geven om in te schrijven op nog niet-uitgegeven stemrechtverlenende effecten:
    
 • 719.500 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 20 november 2017, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 719.500 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 60.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 23 december 2020, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 60.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 1.007.250 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 14 april 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 1.007.250 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 550.000 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 22 september 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 550.000 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 725.749 inschrijvingsrechten, uitgegeven op 30 december 2021, die aan de houders ervan het recht geven om in te schrijven op 725.749 stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen);
 • 810 converteerbare obligaties, uitgegeven op 5 september 2022 en 21 oktober 2022, die aan de houder ervan (Negma Group) het recht geven om in te schrijven op een totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen) in overeenstemming met de voorwaarden van de uitgifte- en inschrijvingsovereenkomst afgesloten tussen de Vennootschap en Negma Group op 26 augustus 2021, en het addendum daartoe van 2 september 2022; en
 • 100 converteerbare obligaties, uitgegeven op 20 december 2021, die aan de houders ervan (Kreos Capital VI (UK) Limited, Pontifax Medison Finance (Israel) L.P. en Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P.) het recht geven om in te schrijven op een totaal aantal stemrechtverlenende effecten (allen gewone aandelen) in overeenstemming met de voorwaarden van deze converteerbare obligaties zoals aangehecht aan de Agreement for the provision of a Loan Facility afgesloten tussen de Vennootschap, Kreos Capital VI (UK) Limited, Pontifax Medison Finance (Israel) L.P. en Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P., op 21 november 2021.
 

EINDE

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussel: OXUR) is een biofarmaceutisch bedrijf dat de volgende generatie oogheelkundige behandelingen ontwikkelt, die zijn ontworpen om het gezichtsvermogen te verbeteren en beter te behouden bij patiënten met retinale aandoeningen, waaronder diabetisch macula-oedeem (DME), de belangrijkste oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij de werkende populatie, evenals andere aandoeningen. Oxurion heeft de bedoeling om een belangrijke rol te spelen in de behandeling van retinale aandoeningen, met inbegrip van de succesvolle ontwikkeling van THR-149, haar nieuwe therapie voor de behandeling van DME. THR-149 is een krachtige plasma kallikreïneremmer die wordt ontwikkeld als een potentiële nieuwe zorgstandaard voor tot 50% van de DME-patiënten die suboptimale respons vertonen op anti-VEGF-therapie. Oxurion heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, België, met bedrijfsactiviteiten in Boston, MA. Meer informatie is te vinden op www.oxurion.com.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in dit persbericht kunnen beschouwd worden als 'toekomstgericht'. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en kunnen bijgevolg verschillende risico's en onzekerheden met zich meebrengen en daardoor worden beïnvloed. Het bedrijf kan daarom geen garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Aanvullende informatie betreffende risico's en onzekerheden die de bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van een toekomstgerichte verklaring, zijn opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit persbericht houdt geen aanbod of uitnodiging in om effecten of activa van Oxurion in welk rechtsgebied ook te kopen of te verkopen. Effecten van Oxurion mogen in de Verenigde Staten alleen worden aangeboden of verkocht mits registratie krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een ontheffing daarvan, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake effecten in de VS.

Gelieve voor bijkomende informatie contact op te nemen met:

Oxurion NV
Tom Graney
Chief Executive Officer
Tel: +32 16 75 13 10
tom.graney@oxurion.com

 

Michaël Dillen
Chief Business Officer
Tel: +32 16 75 13 10
michael.dillen@oxurion.com

 
US
Conway Communications
Beth Kurth
bkurth@conwaycommsir.com

 

 

ICR Westwicke
Christopher Brinzey
Tel: +1 617 835 9304
chris.brinzey@westwicke.com1 Press release Oxurion, 06/04/2021 en Press release Oxurion, 02/09/2022

Bijlage