Reactie ACM op kabinetsplan prijsplafond voor elektriciteit en gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het een goede zaak dat het kabinet met een prijsplafond zorgt dat gas en elektriciteit als basisvoorziening voor alle huishoudens betaalbaar blijven. De ACM roept het kabinet wel op huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet hierbij niet te vergeten.

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: ”Door de extreem hoge prijzen die consumenten nu moeten betalen dreigen elektriciteit en warmte niet meer voor iedereen als basisvoorziening beschikbaar te zijn. Door een prijsplafond in te stellen, betalen mensen tot aan een bepaalde grens een lager tarief. Zo kunnen huishoudens erop vertrouwen dat elektriciteit en gas als eerste levensbehoefte voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Huishoudens worden nog steeds voldoende gestimuleerd om te besparen en te verduurzamen, ook omdat het prijsplafond niet geldt voor het gebruik bóven de verbruiksgrens.

Besparende maatregelen zoals isolatie blijven lonend. Het ingrijpen in de tarieven op de consumentenmarkt mag voor energieleveranciers geen reden zijn de bescherming van consumenten op andere gebieden te beperken. De ACM vindt het belangrijk dat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet bij deze maatregelen niet worden vergeten. De tarieven voor warmte zullen komend jaar naar verwachting ook fors omhoog gaan, mede vanwege de wettelijke koppeling tussen de maximumtarieven en de gasprijs.”