Befimmo NV: Transparantieverklaringen

Transparantieverklaring Brookfield
Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Brookfield op 1 augustus 2022. Met deze verklaring meldt Brookfield dat haar participatie in Befimmo op 27 juli 2022 de verklaringsdrempel van 80% heeft overschreden.

Transparantieverklaring Sand Grove Capital

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Sand Grove Capital op 1 augustus 2022. Met deze verklaring meldt Sand Grove Capital dat haar participatie in Befimmo op 27 juli 2022 de verklaringsdrempel van 3% heeft onderschreden. De situatie vóór en na de transactie wordt als volgt samengevat.

Bijlage