Kalera - Laatste dag van verhandeling in aandelen van Kalera AS op Euronext Growth Oslo

OSLO, Noorwegen, May 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Er wordt verwezen naar het door Kalera AS (de "Onderneming") gepubliceerde beursbericht (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) op 13 mei 2022 betreffende de fusie met haar 100%-dochteronderneming Kalera S.A. in Luxemburg (de "Fusie").

De Fusie wordt van kracht na publicatie van de notulen van de algemene vergadering van Kalera S.A. die de Fusie goedkeurt in overeenstemming met de Luxemburgse wet. Deze bekendmaking, en de inwerkingtreding van de Fusie, zal naar verwachting plaatsvinden op 27 mei 2022 (de "Inwerkingtreding").

De laatste dag waarop de aandelen van de Vennootschap op Euronext Growth Oslo worden verhandeld is vandaag, 25 mei 2022. Na afloop van de verhandeling vandaag zal de beurs van Oslo een opschorting van de verhandeling opleggen, die van kracht zal blijven tot de Inwerkingtreding. Vanaf de Inwerkingtreding zullen alle activa, rechten en passiva van de Vennootschap worden overgedragen aan Kalera S.A., en de Vennootschap zal worden ontbonden en haar aandelen zullen van de notering aan Euronext Growth Oslo worden verwijderd.

Als tegenprestatie voor de fusie zullen de aandeelhouders van de Vennootschap aandelen in Kalera S.A. ontvangen, waarbij twee aandelen in de Vennootschap recht geven op één aandeel in Kalera S.A. Voor de berekening van het aantal tegenprestatie-aandelen zullen de aandelen van de aandeelhouders van de Vennootschap naar beneden worden afgerond tot het dichtstbijzijnde even aantal, aangezien Kalera S.A. geen fractionele aandelen zal uitgeven. Indien een aandeelhouder reeds een even aantal aandelen bezit, zal geen afronding plaatsvinden. Overtollige aandelen, die als gevolg van deze afronding niet zullen worden toegewezen, zullen door Kalera S.A. in contanten worden afgewikkeld, en het afwikkelingsbedrag per overtollig aandeel zal gelijk zijn aan de volume-gewogen gemiddelde aandelenprijs voor de aandelen van de Vennootschap op Euronext Growth Oslo gedurende de laatste tien verhandelingsdagen voorafgaand aan de Inwerkingtreding.

Het zijn de aandeelhouders vanaf de Inwerkingtreding, zoals die aandeelhouders voorkomen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap bij de Noorse Centrale Effectenbewaarinstelling (de "VPS") op de dag van de Inwerkingtreding (de "Registratiedatum"), die tegen fusievergoeding aandelen in Kalera S.A. zullen ontvangen.

Voorlopige belangrijke data en informatie voor de voltooiing van de Fusie zijn als volgt:

  • Laatste dag van de verhandeling in de aandelen van de Vennootschap op Euronext Growth Oslo: 25 mei 2022
  • Inwerkingtreding van de Fusie: 27 mei 2022
  • Registratiedatum voor het recht op fusie-aandelen: 27 mei 2022
  • Eerste dag van de verhandeling in aandelen van Kalera S.A.: 1 juni 2022
  • Fusie-gerelateerde aandelen geleverd via VPS: 31 mei 2022
  • ISIN: LU242451514904

De aandelen van Kalera S.A. zullen op Euronext Growth Oslo worden verhandeld onder de ticker "KAL", die de huidige ticker is van de Vennootschap.

Over Kalera

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera gebruikt technologie om ervoor te zorgen dat meer mensen over de hele wereld toegang hebben tot de meest verse, meest voedzame, en schoonste producten die er bestaan. Het heeft verscheidene jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie mogelijkheden. Kalera heeft op dit moment kwekerijen in de VS (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado), en ook in Koeweit. Bijkomende kwekerijen zijn in opbouw. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com.

Eric Birge
ir@kalera.com
313-309-9500