Resultaten van het eerste kwartaal van Mohawk Industries

CALHOUN, Ga., May 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries , Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst van $ 245 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 3,78 aan voor het eerste kwartaal van 2022. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 246 miljoen en de aangepaste WPA $ 3,78 exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten. De netto-omzet van het eerste kwartaal van 2022 bedroeg $ 3,0 miljard, een stijging van 13,0% zoals gepubliceerd en van 17,3% op basis van constante wisselkoersen en dagen. In het eerste kwartaal van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 2,7 miljard, de nettowinst $ 237 miljoen en de WPA $ 3,36. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 246 miljoen en de aangepaste WPA $ 3,49 exclusief herstructurerings-, overname- en andere kosten.

In verband met de resultaten van het eerste kwartaal van Mohawk Industries verklaarde Jeffrey S. Lorberbaum, Voorzitter en CEO: “Mohawks resultaten overtroffen onze verwachtingen: de omzet van het eerste kwartaal lag op het hoogste peil ooit, wat een weerspiegeling vormt van onze hogere prijzen, de groei van onze keramiekactiviteiten, het aantrekken van de commerciële sector en de voordelen van onze kleine overnames. De bedrijfsinkomsten overtroffen onze voorspelling dankzij de sterkte van onze wereldwijde keramiekactiviteiten, die de stijging van de Europese energiekosten compenseerden, de verbeterde operationele strategieën leverden hogere resultaten voor Flooring North America op en ons beheer van de druk op de Europese markt viel gunstig uit voor Flooring Rest of the World.”

In de loop van het kwartaal lag onze activiteit in de meeste markten op een hoog peil om de achterstand in orders weg te werken en onze voorraden aan te vullen. Het afgelopen jaar hebben wij talrijke prijzenacties uitgevoerd om de inflatie te kunnen doorrekenen. We hebben deze ongeziene verhogingen op alle markten toegepast en hebben nog meer verhogingen aangekondigd in het hele bedrijf nu de inflatie blijft stijgen. We houden ook de verkoop-, algemene en administratiekosten onder controle, we versterken de operationele efficiency en we voeren innovatieve productkenmerken in. Op sommige markten werd onze groei tijdens het kwartaal afgeremd door voorraad- en productiebeperkingen. We voeren talrijke expansieprojecten uit om te beantwoorden aan de vraag naar onze groeiproducten, we creëren nieuwe innovaties en we verbeteren de operationele efficiency. De categorieën die wij uitbreiden, zijn laminaat, LVT en kwartsbladen in de VS; Europees laminaat, high-end porseleinplaten en specialiteitenkeramiekproducten; en keramische tegels in Brazilië en Mexico. Onze recente, complementaire overnames in Europa versterken onze groeiende isolatiepaneelactiviteiten. Onze producten blijven goed verkopen en de designs en kenmerken die wij op de markt brengen, bezorgen ons concurrentievoordelen in alle prijscategorieën.

De marktsituatie voor vloerbekleding blijft gunstig, ook nu de overheden de rente optrekken om de inflatie te bestrijden. De arbeidsmarkt oogt krap en op de meeste van onze markten zijn de lonen aan het stijgen. Miljoenen millennials van eind 20, begin 30, stichten een gezin en willen een eigen woning verwerven. In tegenstelling tot de cycli in het verleden ligt de woningvoorraad in de VS nu op een historisch laag peil, er worden meer eengezinswoningen gebouwd en het zal nog jaren duren voor het woningtekort in de VS is weggewerkt. De renovatieactiviteit zou op een hoog peil moeten blijven, gelet op de stijgende overwaarde. Daarnaast zijn kopers van bestaande woningen nog bezig met de afwerking van langetermijnprojecten die zij de afgelopen jaren hebben opgestart. De commerciële nieuwe bouw- en renovatieprojecten trekken verder aan nu de bedrijfsomstandigheden verbeteren en projecten die door de pandemie waren opgeschort eindelijk doorgang kunnen vinden.

Tegen een achtergrond van geopolitieke spanningen en stijgende inflatie is Mohawk erin geslaagd zijn omzetgroei door te trekken en een sterke cashflow te genereren, en daarbij een historisch lage schuldgraad aan te houden. Gelet op de onderwaardering van onze aandeelkoers in het licht van onze winst, heeft de raad van bestuur in februari een aanvullend programma voor aandelenterugkopen van $ 500 miljoen goedgekeurd. In het eerste kwartaal kochten we 2,1 miljoen aandelen op, goed voor een totaalbedrag van $ 307 miljoen. Sinds het begin van 2020 hebben we 8,5 miljoen aandelen verworven, wat 12% vertegenwoordigt van het uitstaande totaal, een duidelijke blijk van ons vertrouwen in Mohawks groei en winstgevendheid op lange termijn.

Tijdens het eerste kwartaal steeg onze omzet in het Global Ceramic Segment met 14,5% zoals gepubliceerd en met 18,5% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De bedrijfsmarge van het Segment bedroeg 9,4%, het resultaat van prijs- en productmixverbeteringen, de productiviteit en hogere volumes, en werd afgeremd door de stijgende inflatie, inclusief de Europese gascrisis en de gebruikelijke seizoensfactoren. Onze keramische activiteiten in de VS blijven hun omzet en marges opvoeren door de verbetering van de productmix en de invoering van talrijke prijsverhogingen om de inflatie te dekken. Onze omzet in de VS zou positief beïnvloed moeten worden door het aanbod van een alternatief voor de invoer van tegels, die te kampen hebben met prijsstijgingen en verzendingsvertragingen. De verkoop van onze kwartsbladen neemt snel toe, en om te beantwoorden aan de vraag zijn we bouwwerken opgestart om de capaciteit van onze keukenbladenfabriek in Tennessee op te voeren. In Mexico en Brazilië blijven onze keramische activiteiten sterke resultaten neerzetten, ook nu onze omzet van het kwartaal werd afgeremd door lage voorraadniveaus. Om de bottlenecks weg te werken, hebben we de capaciteit in Mexico uitgebreid, en we zijn in onderhandeling met overheidsinstellingen inzake vergunningen en incentives om een nieuwe fabriek voor porseleintegels te bouwen in Brazilië. In onze Europese keramische activiteiten is de omzet van het eerste kwartaal gestegen dankzij de aantrekkende consumentenvraag, terwijl onze klanten ook hun voorraadniveaus optrekken vanwege de inflatieverwachtingen. De productie van de keramieksector in Europa werd onderbroken toen de aanvoer van klei uit Oekraïne naar West-Europa stilviel. We hadden deze aanvoerproblemen verwacht en hadden onze voorraadniveaus voor de invasie verhoogd om onze productie niet te moeten onderbreken. De aardgasprijs voor de rest van het jaar is boven onze ramingen uitgekomen, wat onze toekomstige kosten verhoogt. We hebben onze resultaten verbeterd door de prijzen sterker te verhogen dan verwacht, en dankzij de verbetering van onze productmix.

Tijdens het kwartaal steeg onze netto-omzet in het Flooring Rest of the World Segment met 14,2% zoals gepubliceerd en met 22,1% op basis van constante wisselkoersen. De bedrijfsmarge van het Segment bedroeg 15,3% zoals gepubliceerd en 15,5% op aangepaste basis, onder invloed van de inflatie, de toeleveringsketenonderbrekingen en de wisselkoersimpact, wat gedeeltelijk werd opgevangen door prijsverhogingen en productmixverbeteringen tijdens het kwartaal. Gelet op de moeilijke omstandigheden nam het management van het segment de nodige maatregelen om de escalerende energiekosten, de stijgende inflatie en de problematische toeleveringsketens te beheren. Ondanks de talrijke prijsverhogingen lopen wij nog achter bij de snel stijgende kosten in Europa, en wij hebben dan ook extra prijsverhogingen aangekondigd als reactie op de aanhoudende inflatiedruk. Hoewel de productie werd afgeremd door de aanvoerproblemen, steeg de laminaatverkoop tijdens het kwartaal, en we blijven uitgaan van langetermijngroei in het licht van de uitbreiding van de high-end laminaatcategorie. Om de hogere toekomstige groei te ondersteunen, zou onze laminaatexpansie in België operationeel moeten zijn tegen eind 2023. De verkoop in onze activiteiten voor LVT en vinyl op rol werd getroffen door materiaalonderbrekingen en lage voorraadniveaus. De grondstoffenaanvoer voor beide categorieën was bijzonder moeilijk, maar verbeterde in de loop van het kwartaal. Onze overname van een isolatieproducent met fabrieken in Ierland en het VK verhoogt ons marktaandeel in polyurethaanisolatieproducten. In een van de overgenomen isolatiefabrieken wordt momenteel een nieuwe productielijn met geavanceerde technologie in gebruik genomen. Onze paneelverkoop groeide sterk tijdens het kwartaal en onze nieuwe hogedruklaminaatlijn breidt onze productie uit naar een nieuwe productcategorie die is afgestemd op onze andere houtpanelen. De integratie van onze recent overgenomen MDF-fabriek vordert goed wat verbeterde efficiency en capaciteitsuitbreiding betreft. Onze Australische activiteiten profiteerden tijdens het kwartaal van de solide vraag na de versoepeling van de pandemiebeperkingen, terwijl Nieuw-Zeeland het moeilijk blijft hebben door de aanhoudende beperkingen.

In de loop van het kwartaal steeg de omzet van ons Flooring North America Segment met 10,6% zoals gepubliceerd, of 12,3% op basis van constante dagen. De bedrijfsmarge bedroeg 8,9% als gevolg van de prijs- en productmixverbeteringen en de productiviteit, wat gedeeltelijk werd tenietgedaan door de inflatie en de terugkeer naar een meer normale seizoenssituatie. Het Segment biedt de hoogste inflatie die we ooit hebben meegemaakt het hoofd en voert nieuwe prijsverhogingen door. De strategieën die wij de afgelopen twee jaar hebben toegepast, hebben onze verkoopuitvoering, kostenstructuur en serviceniveaus verbeterd, en hebben ons zo in staat gesteld op koers te blijven in deze moeilijke omgeving. In het hele Segment hebben wij talrijke projecten opgestart om de productiviteit op te voeren, de efficiency te verbeteren en onze activa te versterken om onze resultaten te verhogen. Mohawk bezit een toonaangevend aandeel van de laminaatmarkt en de verkoop van onze high-end collecties is tijdens het kwartaal blijven groeien dankzij de ingebruikname van onze nieuwe productielijn. De stijgende marktvraag in Noord-Amerika absorbeert onze extra productie naarmate die beschikbaar wordt, en volgend jaar voeren we onze capaciteit in de VS verder op om de aanhoudende groei te ondersteunen. Onze LVT-verkoop is tijdens het eerste kwartaal aanzienlijk verder gegroeid dankzij het verbeterde aanbod in al onze kanalen. Onze LVT-marges stonden onder druk door aanvoerverstoringen die de productie onderbraken, vertragingen van aangekochte producten en hogere zeevrachtkosten. Onze nieuwe LVT-fabriek aan de West Coast start nu de instel- en productieprocessen op. De woningtapijtservice is aanzienlijk verbeterd, en de klanten schroeven hun voorraden terug, wat de verkoop drukt. We trekken de prijzen op om de escalerende materiaal- en energiekosten op te vangen. Door de complexiteit terug te dringen, de activiteiten te vereenvoudigen en de efficiency op te voeren, verbeteren we de kosten. Onze verkoop van commerciële vloeren is verder opgeveerd, onder impuls van de sterke overheids-, werkplek- en gezondheidszorgkanalen. De verkoop van onze tapijttegels en commerciële LVT-collecties boekt groei, nu nieuwe en uitgestelde projecten worden opgestart. We hebben een nieuwe tapijttegel geïntroduceerd die hogere akoestische en comfortfuncties biedt, en tegelijk het hoogste niveau van duurzaamheidscertificering behaalt bij de helft van de koolstofvoetafdruk. We blijven innovatieve oplossingen ontwikkelen om onze milieuprestaties te verbeteren en zo ons leiderschap in milieuvriendelijke producten veilig te stellen.

Per april 2022 blijven we voorzichtig optimistisch over de groei van onze sector dit jaar, ondanks de inflatie- en rentedruk. We hebben extra prijsverhogingen aangekondigd voor het gros van onze producten en markten, gelet op de aanhoudende inflatiestijging. De woningvoorraad ligt op een historisch laag peil, en de stijgende hypotheekrente zet de huishoudens ertoe aan om hun woning sneller aan te kopen. De renovatieactiviteit zou gestimuleerd moeten worden door de aanhoudende verkoop van bestaande woningen, hogere overwaarde en de verbeteringswerken in woningen die de afgelopen twee à drie jaar zijn gekocht. We verwachten dat de commerciële sector zijn opleving zal doortrekken nu de mensen weer aanknopen met de routines van voor de pandemie. We gaan uit van een verbetering in de aanvoer van beperkte materialen, wat onze productieniveaus zou moeten verbeteren. Hoewel we onze prijzen verhogen, blijven de historisch hoge energiekosten in Europa een impact hebben op onze activiteit. Eenmaal voltooid, zullen onze investeringen onze specifieke capaciteitsbeperkingen verlichten en ons aanbod uitbreiden. Dit jaar focussen we op het optimaliseren van onze mix en marges, waarbij we onze uitgaven onder controle houden en extra productiviteitsacties opzetten. Gelet op deze factoren verwachten we voor het tweede kwartaal een aangepaste WPA van $ 4,25 à $ 4,35, exclusief herstructureringskosten.

“We behouden ons vertrouwen in de toekomst van onze activiteit op lange termijn, ondanks de onzekerheid op korte termijn. Wereldwijd zal het structurele woningtekort nog jaren aanhouden, en we zouden moeten profiteren van de solide langetermijntrends in de bouw van nieuwe woningen, woningrenovaties en commerciële projecten. Onze merken zijn het bekendst in vloerbekleding en bieden een omvattende productportefeuille met de sterkste collectie duurzame producten van de sector. We maken het onze klanten makkelijker om hun activiteiten te doen groeien via toonaangevende digitale hulpmiddelen die potentiële klanten opleveren, het bestelproces vereenvoudigen en de levering versnellen. Via de vernieuwing van ons getalenteerde team blijven wij de sector aanvoeren inzake design, prestaties en waarde. Dankzij onze solide balans kunnen we transformatieve en complementaire overnames doen om onze activiteit te versterken. De komende drie à vijf jaar zouden deze voordelen vrucht moeten afwerpen voor de uitbreiding van Mohawks verkoop en marges.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries is de wereldwijde marktleider in de productie van vloerbekleding. Wij creëren producten die woningen en commerciële gebouwen over de hele wereld verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen bieden concurrentievoordelen in de productie van vloerkleden, tapijten, keramische tegels, laminaat, hout, natuursteen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken onderscheiden op de markt en beantwoorden aan alle vereisten voor renovatie en nieuwbouw. Onze merken behoren tot de meest vooraanstaande merken in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin. Het afgelopen decennium is Mohawk uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot 's werelds grootste vloerbekledingsbedrijf met activiteiten over de hele wereld.

Bepaalde verklaringen in de voorgaande alinea's, in het bijzonder met betrekking tot verwachte prestaties in de toekomst, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken en verklaringen die de woorden “kunnen”, “zouden”, “geloven”, “veronderstellen”, “verwachten” en “schatten” of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, vormen “toekomstgerichte verklaringen”. Voor deze verklaringen beroept Mohawk zich op de bescherming van de Safe Harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er kan geen garantie worden verstrekt dat de toekomstgerichte verklaringen correct zullen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op vele veronderstellingen, die risico's en onzekerheden inhouden. De volgende belangrijke factoren kunnen tot afwijkende resultaten in de toekomst leiden: veranderingen in economische of sectorspecifieke omstandigheden, concurrentie, inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstoffenprijzen en andere productiekosten, inflatie en deflatie op consumentenmarkten, wisselkoersschommelingen, energiekosten en -bevoorrading, timing en niveau van investeringsuitgaven, timing en uitvoering van prijsverhogingen voor producten van het bedrijf, waardeverminderingen, integratie van overgenomen activiteiten, internationale operaties, invoering van nieuwe producten, rationalisering van activiteiten, belastingen en belastinghervormingen, product- en andere claims, rechtszaken, de risico's en onzekerheden in verband met de COVID-19 pandemie en de Russische militaire acties in Oekraïne of andere geopolitieke gebeurtenissen; regelgevings- en politieke wijzigingen in de rechtsgebieden waar de Vennootschap actief is en andere risico's die worden vermeld in de SEC-verslagen en publieke kennisgevingen van Mohawk.

Conferentiegesprek vrijdag 29 april 2022, om 11.00 uur Eastern Time

Het telefoonnummer is 1-800-603-9255 voor de VS/Canada en 1-706-634-2294 voor Internationaal/Lokaal. Conferentie-ID # 2649466. Er zal een herhaling beschikbaar zijn tot 29 mei 2022, door te bellen naar 1-855-859-2056 voor Amerikaanse/lokale oproepen en 1-404-537-3406 voor internationale/lokale oproepen, en de conferentie-ID # 2649466 in te geven.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES    
(Unaudited)    
Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended
(Amounts in thousands, except per share data) April 2,2022 April 3, 2021
     
Net sales $3,015,663  2,669,026 
Cost of sales  2,213,535  1,877,257 
Gross profit  802,128  791,769 
Selling, general and administrative expenses  481,327  474,254 
Operating income  320,801  317,515 
Interest expense  11,481  15,241 
Other (income) expense, net  2,438  (2,227)
Earnings before income taxes  306,882  304,501 
Income tax expense  61,448  67,690 
Net earnings including noncontrolling interests  245,434  236,811 
Net earnings attributable to noncontrolling interests  105  4 
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $245,329  236,807 
     
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc.    
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $3.79  3.37 
Weighted-average common shares outstanding - basic  64,686  70,179 
     
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc.    
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $3.78  3.36 
Weighted-average common shares outstanding - diluted  64,970  70,474 
     
     
     
Other Financial Information    
(Amounts in thousands)    
Net cash provided by operating activities $54,954  259,605 
Less: Capital expenditures  129,470  114,735 
Free cash flow $(74,516) 144,870 
     
Depreciation and amortization $141,415  151,216 
     
     
Condensed Consolidated Balance Sheet Data    
(Amounts in thousands)    
  April 2,2022 April 3, 2021
ASSETS    
Current assets:    
Cash and cash equivalents $230,559  557,262 
Short-term investments  310,000  782,267 
Receivables, net  2,044,698  1,813,858 
Inventories  2,513,244  1,996,628 
Prepaid expenses and other current assets  466,238  415,997 
Total current assets  5,564,739  5,566,012 
Property, plant and equipment, net  4,552,612  4,432,110 
Right of use operating lease assets  384,740  337,767 
Goodwill  2,579,385  2,594,727 
Intangible assets, net  883,527  921,846 
Deferred income taxes and other non-current assets  421,716  437,611 
Total assets $14,386,719  14,290,073 
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY    
Current liabilities:    
Short-term debt and current portion of long-term debt $1,546,463  953,913 
Accounts payable and accrued expenses  2,220,347  1,954,396 
Current operating lease liabilities  104,823  98,982 
Total current liabilities  3,871,633  3,007,291 
Long-term debt, less current portion  1,088,401  1,719,115 
Non-current operating lease liabilities  293,239  248,022 
Deferred income taxes and other long-term liabilities  845,843  816,613 
Total liabilities  6,099,116  5,791,041 
Total stockholders' equity  8,287,603  8,499,032 
Total liabilities and stockholders' equity $14,386,719  14,290,073 
     
Segment Information As of or for the Three Months Ended
(Amounts in thousands) April 2,2022 April 3, 2021
     
Net sales:    
Global Ceramic $1,064,757  929,871 
Flooring NA  1,071,910  969,250 
Flooring ROW  878,996  769,905 
Consolidated net sales $3,015,663  2,669,026 
     
Operating income (loss):    
Global Ceramic $100,338  87,804 
Flooring NA  95,324  81,298 
Flooring ROW  134,650  159,306 
Corporate and intersegment eliminations  (9,511) (10,893)
Consolidated operating income $320,801  317,515 
     
Assets:    
Global Ceramic $5,240,214  5,161,660 
Flooring NA  4,220,757  3,731,032 
Flooring ROW  4,413,013  4,120,381 
Corporate and intersegment eliminations  512,735  1,277,000 
Consolidated assets $14,386,719  14,290,073 


Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries , Inc.
(Amounts in thousands, except per share data)          
      Three Months Ended  
        April 2,2022 April 3, 2021  
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc.     $245,329  236,807   
Adjusting items:            
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs      1,918  11,574   
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up      -  303   
Release of indemnification asset       7,263  -   
Income taxes - reversal of uncertain tax position      (7,263) -   
Income taxes        (1,684) (2,735)  
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc.     $245,563  245,949   
             
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc.     $3.78  3.49   
Weighted-average common shares outstanding - diluted      64,970  70,474   
             
 
 
             
Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments          
(Amounts in thousands)            
    April 2,2022        
Short-term debt and current portion of long-term debt $1,546,463         
Long-term debt, less current portion   1,088,401         
Total debt    2,634,864         
Less: Cash and cash equivalents   230,559         
Net Debt    2,404,305         
Less: Short-term investments   310,000         
Net debt less short-term investments  $2,094,305         
             
             
             
             
             
Reconciliation of Operating Income to Adjusted EBITDA          
(Amounts in thousands)           Trailing Twelve
    Three Months Ended Months Ended
    July 3,2021 October 2,2021 December 31,2021 April 2,2022 April 2,2022
Operating income   $404,424  359,974   253,098  320,801  1,338,297 
Other income (expense)    11,168  (21)  (1,140) (2,438) 7,569 
Net income attributable to noncontrolling interests  (168) (206)  (11) (105) (490)
Depreciation and amortization (1)   148,466  148,618   143,411  141,415  581,910 
EBITDA    563,890  508,365   395,358  459,673  1,927,286 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  3,321  982   4,641  1,918  10,862 
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  153  226   1,067  -  1,446 
Resolution of foreign non-income tax contingencies  (6,211) -   -  -  (6,211)
Release of indemnification asset   -  -   -  7,263  7,263 
Adjusted EBITDA   $561,153  509,573   401,066  468,854  1,940,646 
             
Net Debt less short-term investments to adjusted EBITDA         1.1 
(1) Includes $8,417 of accelerated depreciation recorded for the trailing twelve months ended April 2, 2022.        
             
Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days         
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended    
    April 2,2022 April 3, 2021      
Net sales   $3,015,663  2,669,026       
Adjustment to net sales on constant shipping days  21,018  -       
Adjustment to net sales on a constant exchange rate  93,781  -       
Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $3,130,462  2,669,026       
             
             
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days        
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Global Ceramic   April 2,2022 April 3, 2021      
Net sales   $1,064,757  929,871       
Adjustment to segment net sales on constant shipping days  4,269  -       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate  32,423  -       
Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $1,101,449  929,871       
             
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring NA   April 2,2022 April 3, 2021      
Net sales   $1,071,910  969,250       
Adjustment to segment net sales on constant shipping days  16,749  -       
Segment net sales on constant shipping days $1,088,659  969,250       
             
             
Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring ROW   April 2,2022 April 3, 2021      
Net sales   $878,996  769,905       
Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate  61,358  -       
Segment net sales on a constant exchange rate $940,354  769,905       
             
             
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    April 2,2022 April 3, 2021      
Gross Profit   $802,128  791,769       
Adjustments to gross profit:            
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  938  10,182       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  -  303       
Adjusted gross profit   $803,066  802,254       
             
             
             
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses        
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    April 2,2022 April 3, 2021      
Selling, general and administrative expenses $481,327  474,254       
Adjustments to selling, general and administrative expenses:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (980) (1,002)      
Adjusted selling, general and administrative expenses $480,347  473,252       
          
             
             
             
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income on a Constant Exchange Rate          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended    
    April 2,2022 April 3, 2021      
Operating income   $320,801  317,515       
Adjustments to operating income:           
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,918  11,184       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  -  303       
Adjustment to operating income on a constant exchange rate  11,210  -       
Adjusted operating income on a constant exchange rate $333,929  329,002       
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate        
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Global Ceramic   April 2,2022 April 3, 2021      
Operating income   $100,338  87,804       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  -  1,273       
Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate  2,989  -       
Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $103,327  89,077       
             
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring NA   April 2,2022 April 3, 2021      
Operating income   $95,324  81,298       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  105  8,859       
Adjusted segment operating income  $95,429  90,157       
             
             
             
Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income on a Constant Exchange Rate        
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
Flooring ROW   April 2,2022 April 3, 2021      
Operating income   $134,650  159,306       
Adjustments to segment operating income:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,813  1,054       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  -  303       
Adjustment to segment operating income on a constant exchange rate  8,221  -       
Adjusted segment operating income on a constant exchange rate $144,684  160,663       
             
             
             
Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes    
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    April 2,2022 April 3, 2021      
Earnings before income taxes  $306,882  304,501       
Net earnings attributable to noncontrolling interests  (105) (4)      
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:          
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  1,918  11,574       
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up  -  303       
Release of indemnification asset   7,263  -       
Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $315,958  316,374       
             
             
             
             
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense          
(Amounts in thousands)            
    Three Months Ended      
    April 2,2022 April 3, 2021      
Income tax expense   $61,448  67,690       
Income taxes - reversal of uncertain tax position  7,263  -       
Income tax effect of adjusting items   1,684  2,735       
Adjusted income tax expense  $70,395  70,425       
             
Adjusted income tax rate   22.3% 22.3%      
             
De Vennootschap vult haar verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd overeenkomstig de US GAAP, aan met bepaalde financiële niet-GAAP maatstaven. Zoals vereist door de voorschriften van de Securities and Exchange Commission presenteren de bovenstaande tabellen een aansluiting van de financiële niet-GAAP maatstaven met de meest direct vergelijkbare US GAAP maatstaven van de Vennootschap. Elk van deze bovenstaande niet-GAAP maatstaven moet worden beschouwd in combinatie met de vergelijkbare US GAAP maatstaf, en is mogelijk niet vergelijkbaar met gelijkaardig getitelde maatstaven die door andere bedrijven worden gerapporteerd. De Vennootschap meent dat deze niet-GAAP maatstaven, na aansluiting met de overeenstemmende US GAAP maatstaf, haar beleggers helpt als volgt: niet-GAAP opbrengstmaatstaven die helpen bij het identificeren van groeitrends en bij opbrengstvergelijkingen met vorige en toekomstige periodes, en niet-GAAP winstmaatstaven die helpen om inzicht te hebben in de winstgevendheidstrends op lange termijn van de activiteiten van de Vennootschap en om haar winst te vergelijken met vorige en toekomstige periodes.  
             
De Vennootschap sluit bepaalde posten uit haar niet-GAAP opbrengstmaatstaven uit omdat deze posten sterk kunnen verschillen tussen de periodes, wat de onderliggende bedrijfstrends kan versluieren. Posten die niet worden opgenomen in de niet-GAAP opbrengstmaatstaven van de Vennootschap zijn bijvoorbeeld: valutatransacties, wisselkoerseffecten en de impact van overnames.  
             
De Vennootschap sluit bepaalde posten uit haar niet-GAAP winstmaatstaven uit omdat deze posten mogelijk niet indicatief zijn voor, of geen verband houden met, de operationele kernprestaties van de Vennootschap. Posten die niet worden opgenomen in de niet-GAAP winstmaatstaven van de Vennootschap zijn bijvoorbeeld: herstructurerings-, overname-, integratie- en andere kosten, acquisition purchase accounting, inclusief voorraadherwaarderingen, vrijgave van compensatievorderingen en de tegenboeking van onzekere belastingposities.  


Contactpersoon: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239