Nyrstar NV Jaarresultaten 2021

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar NV Jaarresultaten 2021

13 april 2022 om 07.00 CEST

Nyrstar NV (" Nyrstar " of de “Vennootschap”) kondigt vandaag de publicatie van haar jaarrekening aan voor de twaalf maanden afgesloten op 31 december 2021 (“Jaarresultaten 2021”). De Jaarresultaten 2021 werden opgesteld op basis van discontinuïteit als gevolg van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 om de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap te verwerpen.

De Vennootschap heeft van haar commissaris een commissarisverslag ontvangen bij de Jaarresultaten 2021, dat zij vandaag publiceert. In zijn commissarisverslag bevestigt de commissaris dat, naar zijn oordeel, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het eigen vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2021, alsook van haar resultaten voor het jaar dat toen eindigde, overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De Jaarresultaten 2021 en de daarmee verband houdende verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap werden vandaag gepubliceerd in de Resultaten, Rapporten en Presentaties sectie van de Nyrstar website (https://www.nyrstar.be/nl/investors/results-reports-and-presentations/2022).

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbol NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms – Hoofd van Externe en Juridische Zaken     anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage