Oproep tot gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Oproep tot gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen 


Umicore nodigt haar aandeelhouders uit om deel te nemen aan haar gewone, bijzondere en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen die zullen worden gehouden op donderdag 28 april 2022 om 17:00 CEST in het Markiesgebouw (Markiesstraat 1, 1000 Brussel). De vergaderingen zullen ook live via webcast worden uitgezonden en toegankelijk zijn via de Umicore website voor passieve beluistering; er zal geen gelegenheid zijn om te stemmen of vragen te stellen via webcast.

Alle details over de agenda, de toelatingsvoorwaarden en de stemmodaliteiten voor de aandeelhoudersvergaderingen kunnen hier worden geraadpleegd.

Umicore blijft de ontwikkelingen met betrekking tot de COVID-19 pandemie en de door de autoriteiten uitgevaardigde veiligheidsinstructies op de voet volgen. Zij zal haar aandeelhouders tijdig informeren in geval van wijzigingen aan de aanwezigheids- of deelnemingsmodaliteiten ten gevolge van gewijzigde veiligheidsmaatregelen opgelegd door de autoriteiten.

 

Mededeling van een wijziging in de raad van toezicht

De raad van toezicht stelt de benoeming voor van Alison Henwood als nieuw onafhankelijk lid van de raad van toezicht op 1 september 2022. Bij haar benoeming zal mevrouw Henwood ook toetreden tot het auditcomité van de raad van toezicht van Umicore .

Mevrouw Henwood, die zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, is doctor in de Aardwetenschappen aan de universiteit van Cambridge en is lid van het Chartered Institute of Management Accountants. Zij is een zeer ervaren finance professional met een carrière van bijna 30 jaar bij Royal Dutch Shell in diverse financiële leidinggevende functies in Europa en de Verenigde Staten. Momenteel bekleedt zij de functie van Executive Vice President Finance, Royal Dutch Shell Trading and Supply. Mevrouw Henwood zal in de nabije toekomst Royal Dutch Shell verlaten en zou daarna toetreden tot de raad van toezicht van Umicore . Sinds 2017 is ze voorzitter van het auditcomité van het UK Hydrographic Office, een agentschap van het ministerie van Defensie dat hydrografische en mariene geospatiale gegevens levert aan zeelieden en maritieme organisaties over de hele wereld. Zij is onlangs ook toegetreden tot de raad van bestuur van Spectris plc, een wereldwijde leverancier van precisie-instrumentatie, testapparatuur en software, die deel uitmaakt van de FTSE 250.

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht: "Namens de raad van toezicht ben ik zeer verheugd Alison Henwood voor benoeming voor te dragen. Haar benoeming zal de raad van toezicht van Umicore en het auditcomité verder versterken dankzij de waardevolle en uiterst relevante ervaring die zij zal bijdragen op het gebied van financiën, compliance, risicobeheer en de wereldwijde energiesector. Ze heeft ook een zeer gedegen kennis in ESG-gerelateerde aangelegenheden.”

Nieuw voorgesteld remuneratiebeleid

De onderneming heeft een grondige herziening van haar verloningsbeleid uitgevoerd. Het doel van de wijzigingen, zoals weergegeven in het voorgestelde nieuwe beleid, is ervoor te zorgen dat de vergoedingsstructuur en het remuneratiebeleid van Umicore in overeenstemming zijn met de huidige internationale vergoedingstrends en dat ze op een eerlijke en verantwoorde manier vergoeden met een duidelijke link naar duurzame resultaten en het creëren van waarde op lange termijn.

Het voorgestelde beleid komt ook tegemoet aan de feedback van aandeelhouders en institutionele beleggers en voorziet in meer informatieverstrekking, in het bijzonder over de resultatendoelstellingen met betrekking tot variabele vergoeding.

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft rekening gehouden met de marktreferenties met het oog op een evenwichtige vergoeding te bieden zodat het Umicore in staat stelt het juiste talent voor haar directieraad aan te trekken, te motiveren en te behouden.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op:

  • Herziene variabele vergoeding op korte en lange termijn, waaraan naast herziene financiële doelstellingen ook duurzaamheidsdoelstellingen worden toegevoegd in lijn met de ‘Let’s go For zero’-strategie van Umicore .
  • Vervanging van het huidige uitgestelde variabele cash vergoedingsplan door een Performance Share Unit Plan (PSU-plan) voor de variabele vergoeding op lange termijn.
  • Vermindering van het aantal onvoorwaardelijk toegekende aandelen, herverdeeld over een hogere variabele vergoeding en een vaste jaarlijkse vergoeding.
  • Verhoogd tijdschema voor de opbouw van het vereiste minimum bezit van aandelen van 3 naar 5 jaar.
  • Mogelijkheid om een sign-on vergoeding toe te kennen voor externe rekrutering ter compensatie van niet-verworven variabele vergoeding en aandelen die personen verliezen als ze van onderneming veranderen.

Het voorgestelde beleid zal voorgelegd worden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en zal, indien goedgekeurd, van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022. Het zal toelaten om het remuneratiebeleid nog beter af te stemmen op de strategische doelstellingen van Umicore en sterke duurzaamheidsresultaten stimuleren. Meer informatie over het nieuw voorgesteld remuneratiebeleid is beschikbaar op Umicore ’s website (https://www.umicore.com/en/investors/governance/documents/remuneration-policy/).


Voor meer informatie

Investeerdersrelaties

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68                                     adrien.raicher@umicore.com

Mediarelaties

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47                           marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs    +32 2 227 71 29                                caroline.jacobs@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst.