Nyrstar NV - Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar NV - Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

31 december 2021 om 17.00 CET

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (“ Nyrstar ” of de "Vennootschap") maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 28 december 2021 een transparantiemelding heeft ontvangen van Kris Vansanten, BEE INSPIRED BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, vier andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap, drie andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Toxon NV, Group Minerva NV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Querinjean BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Spanassur BV, twee andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Martens-De Vuyst maatschap, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Zikojet BV en vijfenveertig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van de wet van 2 mei 2007.

In hun kennisgeving melden Kris Vansanten, BEE INSPIRED BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, vier andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap, drie andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Toxon NV, Group Minerva NV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Querinjean BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Spanassur BV, twee andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Martens-De Vuyst maatschap, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Zikojet BV en vijfenveertig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen dat, ingevolge de drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen en de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, op 20 december 2021, Kris Vansanten, BEE INSPIRED BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, vier andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap, drie andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Toxon NV, Group Minerva NV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Querinjean BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Spanassur BV, twee andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Martens-De Vuyst maatschap, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Zikojet BV en vijfenveertig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen 15,09% van de stemrechten van Nyrstar bezitten.

Inhoud van de kennisgeving

De op 28 december 2021 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving
Drempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelen
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door          
Personen die in onderling overleg handelen

Kennisgevingsplichtige personen             
Kris Vansanten
BEE INSPIRED BV
Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon
E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon
Etimar BV
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Galina maatschap
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Toxon NV
Group Minerva NV
Natuurlijke persoon
Querinjean BV
Natuurlijke persoon
Spanassur BV
Natuurlijke persoon
Natuurlijke personen
Martens-De Vuyst maatschap
Natuurlijke persoon
Zikojet BV
45 natuurlijke personen

Datum van drempeloverschrijding
20/12/021

Overschreden drempel (in %)       
15

Noemer
109.873.001

Details van de kennisgeving        

A) StemrechtenVorige kennisgevingNa de transactie
 # stemrechten# stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van de effectenVerbonden aan effectenLos van de effecten
Kris Vansanten3.500.0003.500.000 3,19% 
BEE INSPIRED BV500.000500.000 0,46% 
Quanteus Group BV4.599.0004.599.000 4,19% 
Subtotaal8.599.0008.599.000 7,83% 
Natuurlijke persoon1.285.1551.285.155 1,17% 
E3V & Partners BV821.845821.845 0,75% 
Subtotaal2.107.0002.107.000 1,92% 
Natuurlijke persoon05.000 0,00% 
Etimar BV110.000110.000 0,10% 
Subtotaal110.000115.000 0,10% 
Natuurlijke persoon00 0,00% 
Natuurlijke persoon00 0,00% 
Natuurlijke persoon00 0,00% 
Natuurlijke persoon31.00031.000 0,03% 
Galina maatschap48.00048.000 0,04% 
Subtotaal79.00079.000 0,07% 
Natuurlijke persoon00 0,00% 
Natuurlijke persoon00 0,00% 
Natuurlijke persoon00 0,00% 
Toxon NV00 0,00% 
Group Minerva NV027.652 0,03% 
Subtotaal 27.652 0,03% 
Natuurlijke persoon02.942 0,00% 
Querinjean BV01.314 0,00% 
Subtotaal 4.256 0,00% 
Natuurlijke persoon04.284 0,00% 
Spanassur BV010.000 0,01% 
Subtotaal 14.284 0,01% 
Natuurlijke persoon0570 0,00% 
Natuurlijke persoon04.000 0,00% 
Martens-De Vuyst maatschap06.000 0,01% 
Subtotaal010.570 0,01% 
Natuurlijke persoon00 0,00% 
Zikojet BV0175.000 0,16% 
Subtotaal0175.000 0,16% 
Natuurlijke persoon5.37410.374 0,01% 
Natuurlijke persoon26.00026.000 0,02% 
Natuurlijke persoon61.00072.500 0,07% 
Natuurlijke persoon720.000720.000 0,66% 
Natuurlijke persoon2.1122.112 0,00% 
Natuurlijke persoon100.000120.000 0,11% 
Natuurlijke persoon60.00060.000 0,05% 
Natuurlijke persoon100.00020.000 0,02% 
Natuurlijke persoon11.08611.086 0,01% 
Natuurlijke persoon100.000175.752 0,16% 
Natuurlijke persoon105.000105.000 0,10% 
Natuurlijke persoon94.87994.629 0,09% 
Natuurlijke persoon2.6222.622 0,00% 
Natuurlijke persoon100.000100.000 0,09% 
Natuurlijke persoon712.028721.368 0,66% 
Natuurlijke persoon750.000750.000 0,68% 
Natuurlijke persoon7.1337.133 0,01% 
Natuurlijke persoon574.409945.209 0,86% 
Natuurlijke persoon25.91125.911 0,02% 
Natuurlijke persoon105.000105.000 0,10% 
Natuurlijke persoon106.100106.100 0,10% 
Natuurlijke persoon248.000248.029 0,23% 
Natuurlijke persoon37.72637.726 0,03% 
Natuurlijke persoon25.30025.300 0,02% 
Natuurlijke persoon57.55692.556 0,08% 
Natuurlijke persoon01.571 0,00% 
Natuurlijke persoon030.000 0,03% 
Natuurlijke persoon05.101 0,00% 
Natuurlijke persoon016.120 0,01% 
Natuurlijke persoon03.496 0,00% 
Natuurlijke persoon020.000 0,02% 
Natuurlijke persoon012.856 0,01% 
Natuurlijke persoon015.000 0,01% 
Natuurlijke persoon086.772 0,08% 
Natuurlijke persoon056.300 0,05% 
Natuurlijke persoon04.828 0,00% 
Natuurlijke persoon021.000 0,02% 
Natuurlijke persoon010.515 0,01% 
Natuurlijke persoon020.955 0,02% 
Natuurlijke persoon02.600 0,00% 
Natuurlijke persoon100.000100.000 0,09% 
Natuurlijke persoon03.142 0,00% 
Natuurlijke persoon4040 0,00% 
Natuurlijke persoon0455.787 0,41% 
  Total Fina Elf 16.582.252015,09%0,00%


       
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten 
    
Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Vervaldatum


DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn of -datum

DD/MM/YYYY of tekst
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument% stemrechtenAfwikkeling
       
 TOTAAL 00 
       
 TOTAAL (A & B)

 
 # stemrechten% stemrechten 
    16.582.25215,09% 
        

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)                                                                                               
Kris Vansanten controleert voor 90% BEE INSPIRED BV en voor 75% Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon controleert Etimar BV
4 natuurlijke personen controleren Galina maatschap
Natuurlijke persoon controleert voor 90% Zikojet BV
3 natuurlijke personen controleren voor ieder 1/3de Toxon NV, Toxon NV controleert Group Minerva NV
Natuurlijke persoon controleert Querinjean BV
Natuurlijke persoon controleert Spanassur BV
3 natuurlijke personen controleren Martens-De Vuyst maatschap

Bijkomende informatie   
De maatschappelijke naam van "Kris Vansanten BV" werd gewijzigd naar "BEE INSPIRED BV"

Varia
Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/media/regulatory-releases.

De kennisgeving kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-structure.

Contactpersoon voor vragen met betrekking tot het transparantiebericht, de kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal      anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage