Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert
Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

 

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 2 100 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€)
1 oktober 2021 2 100 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 26,055

 

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 8 oktober 2021 in verband met de verkoop en aankoop van aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst die met Kepler Cheuvreux is gesloten, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room.

Op 6 oktober 2021 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 3 250 629 eigen aandelen op 60 446 061 uitgegeven aandelen (of 5,38 % van alle uitstaande aandelen).

Bijlage