Umicore kondigt  kapitaalinvestering aan in Solid Power, een toonaangevend ontwikkelaar van de volgende generatie solid-state batterijen

Umicore kondigt  kapitaalinvestering aan in Solid Power, een toonaangevend ontwikkelaar van de volgende generatie solid-state batterijen

Naar aanleiding van de aankondiging van Solid Power om een beursgenoteerde onderneming te worden via een special purpose acquisition company (SPAC) deelt Umicore vandaag mee dat het een participatie bezit in Solid Power’s pre-SPAC-transactie. Dit belang werd opgebouwd via twee opeenvolgende investeringsrondes (series A en B) die Solid Power ophaalde alvorens de volgende fase van haar groei in te zetten via een beursnotering.

Solid Power, opgericht in 2012, is een in Colorado gevestigd toonaangevende ontwikkelaar van de volgende generatie ‘all-solid-state’ batterijen voor elektrische voertuigen. Solid Power investeerde acht jaar technologische ontwikkeling en drie jaar productieontwikkeling in de creatie van beter presterende all-solid-state batterijen die op een kostenefficiënte manier in industriële standaardprocessen geproduceerd kunnen worden. De ‘all-solid-state’ batterijen van Solid Power bieden een oplossing voor de twee grootste drempels inzake ingebruikname van elektrische personenwagens, de kost enerzijds en de angst inzake rijbereik anderzijds, dankzij een verwachte toename in energiedensiteit van 50 tot 75% in vergelijking met de vandaag commercieel beschikbare lithium-ion batterijen. De veiligheidsprestaties van Solid Power's batterijen overtreffen ook deze van traditionele lithium-ion batterijen dankzij een volledig solide cel-architectuur. Verschillende toonaangevende autofabrikanten en batterijproducenten zoals Ford, BMW , Hyundai en Samsung investeerden reeds in de veelbelovende technologie van Solid Power.

Technologische innovatie staat centraal in Umicore ’s succes als materiaaltechnologiebedrijf. Umicore is een toonaangevende producent van kathodematerialen van lithium-ion batterijen voor elektrische voertuigen en investeert in de ontwikkeling van nieuwe producttechnologieën gericht op een hogere energiedensiteit, snellere laadtijden en lagere kosten. Haar technologie-roadmap omvat programma's voor onderzoek op korte, middellange en lange termijn naar kathode- en composiet anodematerialen, met inbegrip van materialen gebruikt in solid-state technologieën. Naast haar eigen onderzoeksprogramma's, promoot Umicore open innovatie en ondersteunt ze de ontwikkeling van veelbelovende technologieën door startende bedrijven zoals Solid Power.

Persbericht Solid Power op: http://www.solidpowerbattery.com


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene +32 2 227 7221    saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe   +32 2 227 70 68      eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34      aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers  +32 2 227 71 47     marjolein.scheers@umicore.com


Umicore profiel

Umicore  is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep.  Umicore  legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van  Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van  Umicore  – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van € 20,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.800 mensen in dienst. 


Solid Power profiel

Solid Power is een toonaangevende producent van ‘all-solid-state’ oplaadbare voor elektrische voertuigen en mobiele energiemarkten. Solid Power vervangt de brandbare vloeibare elektrolyt in een conventionele lithium-ion batterij door een gepatenteerde sulfide vaste elektrolyt. Als gevolg daarvan zijn de Solid Power batterijen veiliger en stabieler over een breed temperatuurbereik, kunnen ze een 50-75% hogere energiedensiteit leveren in vergelijking met de beste beschikbare oplaadbare batterijen, maken ze goedkopere, meer energiedichte batterijpackontwerpen mogelijk en zijn ze compatibel met traditionele lithium-ion productieprocessen. Meer informatie op: http://www.solidpowerbattery.com/.