Aandeelhoudersvergadering EASE2PAY N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V., welke hedenmiddag 11 juni 2021 is gehouden, zijn alle besluiten, overeenkomstig de voorstellen van Directie en Raad van Commissarissen, vastgesteld.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 7.732.104 van de 10.550.208 stemgerechtigde aandelen EASE2PAY N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 73,3% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van EASE2PAY N.V..

Business update parkeren

Vanaf deze week kunnen de gebruikers van de Ease2pay apps ook met de app betalen in diverse parkeergarages. Naast de markt voor straatparkeren waarin Ease2pay al actief was, wordt hiermee een nieuwe markt voor garageparkeren ontsloten. De voordelen voor de gebruiker zijn groot. Je hoeft niet meer eerst naar de parkeerautomaat als je weg wilt rijden, dus ook nooit meer in de rij staan voor de automaat en ook geen parkeerkaartjes die kwijtraken. Kortom, optimaal gebruiksgemak.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is de mobiele betaaldienstverlener die betalen gemakkelijker wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 11 juni 2021

Verdere informatie:         EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

 

Bijlage