Van Lanschot Kempen: besluiten en uitkomsten AVA 2021

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 27 mei 2021

De algemene vergadering (AVA) van Van Lanschot Kempen heeft op 27 mei 2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld.

De AVA, die vandaag werd gehouden in Amsterdam, heeft ook ingestemd met alle overige stempunten, waaronder de herbenoeming van Manfred Schepers en Lex van Overmeire als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) en de juridische fusie tussen Van Lanschot Kempen NV en Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.

De AVA heeft kennisgenomen van de voorgenomen benoeming van Erik van Houwelingen tot lid van de Raad van Bestuur (RvB), verantwoordelijk voor Investment Strategies & Solutions. Verder heeft de vergadering kennisgenomen van de voorgenomen herbenoeming van Karl Guha tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur. Karl Guha zal per 1 oktober 2021 worden opgevolgd door Maarten Edixhoven.

Het dividendvoorstel is ook goedgekeurd. Het dividend over 2020 bedraagt € 0,70 in contanten per gewoon aandeel A. We volgen de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank van december 2020 op om de uitkering van het dividend grotendeels uit te stellen. Hierdoor zal in juni 2021 € 0,20 per aandeel worden uitgekeerd. Het resterende dividend over 2020 kan worden uitgekeerd zodra de RvB en RvC van mening zijn dat de omstandigheden rondom Covid-19 dat toelaten en zolang wij aan onze gestelde doelstellingen voor de kapitaalratio blijven voldoen. De uitkering zal niet voor 30 september 2021 plaatsvinden.

Na afloop van de AVA is Jeanine Helthuis afgetreden als lid van de RvC. Jeanine Helthuis was sinds 2013 lid van de RvC. Wij zijn haar dankbaar voor haar verdiensten voor Van Lanschot Kempen .

De volledige agenda en de toelichting daarop is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/ava.

FINANCIËLE AGENDA
1 juni 2021                  Ex-dividend datum
9 juni 2021                  Betaaldatum dividend 2020 – eerste deel
26 augustus 2021        Publicatie halfjaarcijfers 2021
29 oktober 2021          Publicatie trading update derde kwartaal 2021


Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen , met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer
Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage