Ackermans & van Haaren: Trading update eerste kwartaal 2021

Geachte aandeelhouder,

Geachte mevrouw, geachte heer,


gelieve bijgevoegd het persbericht van Ackermans & van Haaren te vinden. Deze trading update geeft een overzicht van de belangrijkste evoluties bij Ackermans & van Haaren en haar voornaamste deelnemingen sinds de jaarresultaten 2020 die eind februari werden gepubliceerd.


Met vriendelijke groeten,

Ackermans & van Haaren


Bijlage