Enochian BioSciences kondigt een wetenschappelijke presentatie aan van een persoon met HIV met vertoning van gecontroleerde bloedniveaus van de virus gedurende 255 dagen na de behandeling met een Novel Cellular Therapy

LOS ANGELES, May 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enochian BioSciences Inc., een bedrijf dat zich richt op genetisch gemodificeerde cellulaire en immuuntherapieën bij infectieziekten en kanker, kondigde vandaag de publicatie aan van voorlopige gegevens met betrekking tot de toepassing van een nieuwe aanpak voor celtherapie bij het beheersen van humaan immunodeficiëntie-virus (HIV) bij mensen. Dr. Serhat Gumrukçu, medeoprichter en uitvinder van Enochian BioSciences en directeur van het Seraph Research Institute (SRI), presenteerde de bevindingen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT). U vindt de presentatie ophttps://www.enochianbio.com/about-us/collaborations/

Bij een 54-jarige man, gediagnosticeerd met HIV in 1986, bleef ondanks antiretrovirale therapie HIV in zijn bloed aanhouden. Met goedkeuring van een institutionele toetsingscommissie werd alleen deze patiënt behandeld met een nieuwe cellulaire therapie van natural killer (NK) en gamma delta T-cellen (GDT) - een kleine subgroep immuuncellen die met HIV kan worden geïnfecteerd, maar die ook een belangrijke factor kan zijn bij het onder controle houden van het virus. De NK- en GDT-cellen zijn verzameld bij een persoon die geen HIV heeft. De HIV-waarde nam toe, zoals verwacht, omdat de patiënt stopte met de antivirale behandeling en ondersteunende medicatie kreeg voorafgaand aan de cellulaire therapie.

Na ongeveer drie weken namen de HIV-waarden echter af en na 100 dagen daalden ze onder het detectieniveau van routinematig gebruikte bloedtesten (20 kopieën/ml). De HIV-waarden in het bloed van de patiënt zijn nog eens 255 dagen op of onder het detectieniveau gebleven, terwijl de patiënt geen antivirale middelen heeft gebruikt.

Deze innovatieve celtherapie kan een potentiële strategie zijn een 'functionele geneesmiddel' voor HIV te verkrijgen. Hierdoor kunnen personen, die met HIV leven, de antivirale behandeling mogelijk langere tijd stoppen. Dr. Gumrukçu en SRI streven momenteel samen met de FDA naar een regelgevend kader om de benadering bij meer patiënten te bestuderen. Enochian BioSciences heeft de exclusieve licentie voor de beschermde technologie.

Dr. Mark Dybul, een prominente wereldwijde HIV-expert en Executive Vice Chair van Enochian BioSciences, zei: "Als HIV-onderzoeker, -specialist en voormalig leider op het gebied van grote, wereldwijde HIV-behandelingsprogramma's ben ik enthousiast over deze resultaten. Hoewel een antivirale behandeling zeer effectief is, is het duur en sommige patiënten kunnen of willen deze behandeling niet krijgen. In combinatie met het feit dat de toegang tot antivirale behandelingen beperkt is, creëert dit een significante medische behoefte waaraan niet wordt voldaan. Hoewel de gepresenteerde bevindingen voorlopig zijn en bij één persoon met HIV, hoop ik dat de nieuwe aanpak van SRI-celtherapie met verdere tests bij grotere patiëntenpopulaties een alternatieve HIV-behandeling voor velen kan zijn."

Over Enochian BioSciences, Inc.
Enochian BioSciences, Inc. is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich bezighoudt met het identificeren, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van genetisch gemodificeerde celtherapie. Het genetisch gemodificeerde celtherapieplatform van het bedrijf kan worden toegepast op meerdere indicaties, waaronder HIV/AIDS en oncologie. Ga voor meer informatie naar www.enochianbio.com

Over het Seraph Research Institute (SRI)
Het Seraph Research Institute is een in Los Angeles gevestigde non-profitonderzoeksinstelling, die fundamenteel wetenschappelijk, translationeel en klinisch onderzoek uitvoert om geneesmiddelen en effectieve behandelingen voor chronische virusinfecties, kankers en genetische aandoeningen na te streven. Ga voor meer informatie naar Seraphinstitute.org

Vooruitblikkende verklaringen:
Verklaringen in dit persbericht die niet strikt historisch van aard zijn, zijn vooruitblikkende verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen op basis van actuele informatie en verwachtingen, en gaan gepaard met een aantal risico's en onzekerheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het succes of de werkzaamheid van onze pijplijn. Alle uitspraken, met uitzondering van historische feiten, zijn vooruitblikkende uitspraken die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van vooruitblikkende terminologie, zoals "gelooft", "plannen", "verwacht", "met het doel", "intentie", "potentieel" of vergelijkbare uitdrukkingen. De werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in één van deze verklaringen worden voorspeld vanwege verschillende onzekerheden, waaronder hetgeen zoals uiteengezet in het meest recente jaarverslag van Enochian BioSciences op Formulier 10-K dat is ingediend bij het SEC. Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig te vertrouwen op deze vooruitblikkende verklaringen, die alleen gelden vanaf de datum van deze verklaring. De bevindingen in dit persbericht zijn voorlopig en gebaseerd op één persoon. Er is geen garantie dat de bevindingen resulteren in een effectieve alternatieve behandeling voor HIV. Alle vooruitblikkende verklaringen worden in hun geheel gekwalificeerd door deze waarschuwing, en Enochian BioSciences is niet verplicht om dit persbericht te herzien of bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van deze verklaring weer te geven.

CONTACT: Neem contact op met: ir@enochianbio.com