Befimmo NV: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 mei 2021

Op grond van het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouders aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan, tot en met 21 april 2021, om de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2021 bij te wonen, staat vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum op deze Vergadering niet bereikt is.

Bijgevolg zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden op 18 mei 2021 om 10u30 om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten. Gezien de gezondheidscrisis en de door de regering opgelegde maatregelen inzake bijeenkomsten, zullen de Aandeelhouders niet fysiek aan de Vergadering kunnen deelnemen en zullen zij hun rechten enkel kunnen uitoefenen door per correspondentie of bij volmacht te stemmen. Afhankelijk van de evolutie van de Covid-19 situatie en de in de komende weken toepasselijke regels, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om deze deelnemingsmodaliteiten te wijzigen door middel van een persbericht en via de website van de Vennootschap (www.befimmo.be).

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal deze tweede Vergadering geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het deel van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is door de aandeelhouders.

Alle documenten betreffende deze Vergaderingen worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.befimmo.be/nl/investeerders/algemene-vergaderingen):

  • dagorde;
  • volmacht;
  • formulier om te stemmen per correspondentie.

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering worden beschreven in de dagorde.


Lees het volledige persbericht hieronder :

Bijlage