Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 14 400 eigen aandelen vervreemd naar aanleiding van de uitoefening van aandelenopties. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 823 934 naar 3 809 534.

AandelenoptieplanDatumAantal opties/aandelenUitoefenprijs (€)
SOP 2010-201421 december 20206 00026,055
SOP 2010-201423 december 20202 40026,055
SOP 2010-201429 december 20206 00026,055Bijlage