KBC Groep: Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 18 december 2020, 18u

Resultaat van de kapitaalverhoging van
KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen
in het kader van de transparantiewetgeving

De traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel van KBC Groep NV en haar Belgische dochtervennootschappen heeft op 18 december 2020 geleid tot de volgende wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen/stemrechten van KBC Groep NV:

                 - Het maatschappelijk kapitaal is verhoogd met 1 052 705,16 euro tot 1 458 872 024,08  euro.
                 - Het totale aantal aandelen is gestegen met 299 916 tot 416 694 558  aandelen.
       Het totale aantal stemrechten is eveneens gestegen met 299 916 tot 416 694 558.

De meest recente informatie met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal en het aantal uitstaande aandelen van KBC Groep NV is eveneens beschikbaar op www.kbc.com.

De transparantiewetgeving heeft als doel het tot stand brengen van transparantie in de aandeelhoudersstructuur van genoteerde vennootschappen. Om dit te realiseren moeten beleggers in genoteerde vennootschappen – bij overschrijdingen van bepaalde drempels - de betrokken vennootschap inlichten over hun deelneming, door middel van kennisgevingen (notificaties). Voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten. Daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan. De betreffende notificaties dienen te worden verstuurd naar het e-mailadres notifications@kbc.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep
E-mail: IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.
 

KBC Group NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Tel. 02 429 29 15
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be
 

 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Bijlage