Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Kinepolis Group NV
Persbericht
Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

18 december 2020, 17u45

Op 16 december 2020 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van AXA SA waaruit blijkt dat de door AXA SA gecontroleerde ondernemingen, door een  overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, 2,95% van de stemrechten van de Vennootschap bezitten en aldus de deelnemingsdrempel van 3% werd onderschreden.

De kennisgeving  bevat de volgende informatie:

Kennisgeving door:                                Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon:              AXA S.A.

Transactiedatum:                                  10 december 2020

Onderschreden drempel:                       3%

Noemer:                                               27 365 197

Details van de kennisgeving:      

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
AXA S.A. 0 0   0,00%  
AXA Belgium 313 200 22 200   0,08%  
L'Ardenne Prévoyante 3 300 0   0,00%  
AXA France IARD 380 533 344 041   1,26%  
AXA Versicherungen AG 128 175 119 000   0,43%  
AXA MPS Assicurazioni Vita SpA 105 000 105 000   0,38%  
AXA Assicurazioni SpA 5 400 5 400   0,02%  
AXA Aurora Vida SA de Seguros y Reaseguros 3 000 3 000   0,01%  
Axa Assurances Vie Luxembourg SA 8 000 8 000   0,03%  
Houders van deelbewijzen van fondsen: verschillende vennootschappen van de Groep Axa 393 943 200 000   0,73%  
Subtotaal 1 340 551 806 641   2,95%  
  TOTAAL 806 641   2,95%  

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden alsook voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV:                                           18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV:      27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV:                                 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com