Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 9 900 eigen aandelen vervreemd naar aanleiding van de uitoefening van aandelenopties. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 846 325 naar 3 836 425.

AandelenoptieplanDatumAantal opties/aandelenUitoefenprijs (€)
SOP 2010-20144 december 20206 00026,055
SOP 2010-20144 december 20201 50021,450
SOP 2010-201415 december 20202 40026,055

Bijlage