Bekaert: Activiteitenverslag derde kwartaal 2020

Bekaert boekt progressieve verbetering


Omzet, trends en acties

Ondanks de aanhoudende onzekerheid vormde het derde kwartaal een kantelpunt in de meeste markten. Bekaerts geconsolideerde omzet nam +24% toe in vergelijking met het zwakke tweede kwartaal van 2020 en de verkoopvolumes lagen amper -2% onder het niveau van het derde kwartaal van 2019. De geconsolideerde omzet over de eerste negen maanden van 2020 was gevoelig lager dan in dezelfde periode vorig jaar (-14% aan constante wisselkoersen) door de heftige impact van de Covid-19-pandemie in de eerste helft van 2020.

De externe ontwikkelingen in de drie maanden van juli tot en met september waren:

• Een significant vraagherstel in bandenmarkten
• De positieve omzetevolutie in verschillende markten in Latijns-Amerika, China, India en EMEA
• Zeer ongunstige wisselkoersbewegingen


Bekaerts acties in het derde kwartaal richtten zich op:

• Blijvende versterking van de beschermende maatregelen om de impact van de Covid-19-pandemie op de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun families te beperken
• Alert supply chain management doorheen de waardeketen om continuïteit van bevoorrading te garanderen aan onze klanten
• Het verder verbeteren van de product- en businessmix in lijn met onze strategie om de businessportfolio te versterken
• Blijvend strikte controle op het werkkapitaal en de investeringsuitgaven om de schuldgraad af te bouwen
• Verdere mitigerende en structurele maatregelen om de financiële performantie van de Groep te verbeteren
• Na balansdatum: de succesvolle uitgifte van een obligatielening van € 200 miljoen op 7 jaar


Vooruitzichten

De structurele verbeteringsacties die we sinds eind 2019 hebben doorgevoerd en onze alerte respons op Covid-19 hebben hun doeltreffendheid aangetoond in het versterken van Bekaerts veerkracht.

Terwijl de Covid-19-pandemie een hoog niveau van onzekerheid blijft creëren, zullen het vraagherstel in de meeste van onze markten en de blijvende voordelen van structurele verbeteringsacties ons in staat stellen om de prestaties in de tweede helft van 2020 te verbeteren.

Ondanks een lagere algemene omzet dan vorig jaar verwachten we dat de onderliggende EBIT voor het boekjaar 2020 die van het jaar 2019 bij benadering zal evenaren, resulterend in een verbeterde onderliggende EBIT-marge.

Gedreven door sterke cashgeneratie en gedisciplineerd werkkapitaal- en schuldbeheer hebben we onze schuldgraad onder 2 gebracht aan het einde van het derde kwartaal en zullen we dit niveau van nettoschuld op onderliggende EBITDA - vroeger dan voorzien - als doel aanhouden voor jaareinde 2020.

Bijlage